UNICEF e a Fundación Probitas únense para mellorar a saúde na Amazonía peruana

UNICEF Comité Español e a Fundación Probitas uníronse para poñer en marcha un novo proxecto que busca mellorar a capacidade operativa e diagnóstica de dúas zonas de dificil acceso da Amazonía peruana.

O proxecto, de dous anos de duración, optimizará o control e seguimento das enfermidades máis prevalentes, fortalecendo así tamén o servizo público de saúde na rexión. Ademais, o proxecto pon unha especial énfase na mellora do diagnóstico e posterior tratamento do VIH/SIDA entre a poboación indíxena.

O proxecto implementar se no marco deGlobal Laboratory Initiative (GLI), un programa da Fundación Probitas para reforzar laboratorios básicos de diagnóstico clínico nas rexións máis desfavorecidas do mundo a través de: a rehabilitación de espazos e infraestruturas básicas, a dotación de equipos de laboratorio, a formación do persoal local e o fortalecemento da capacidade resolutiva e a xestión de laboratorio.

Missing ficheiro.

Con este fin, Probitas financiará con 250.000 euros o proxecto en Santa María de la Nieva (provincia de Condorcanqui) e San Lorenzo (Datem del Marañón), facendo especial fincapé noenfoque cultural e na formacióndun equipo multidisciplinario para mellorar a atención materno-infantil e a mellora dodiagnóstico e posteriortratamento do VIH/SIDA entre a poboación indíxena. Perú rexistrou grandes avances en asuntos críticos para a infancia como a supervivencia, alcanzando o Obxectivo de Desenvolvemento do Milenio 4 de reducir a mortalidade infantil en dous terzos antes de 2015. Aínda así, nasáreas rurais do país asdesigualdades son maiores: a mortalidade infantil é case o dobre que nas zonas urbanas; e a desnutrición crónica é tres veces superior (cinco no caso da selva). Nas provincias de Condorcanqui eDatem del Marañon, onde se desenvolverá o proxecto, concéntranse os indicadores sociais máis baixos do país, con índices de desnutrición crónica en nenos menores de cinco ano do 42,2% e o e 25%, respectivamente.