Síria: la calor de l'estiu empitjora les condicions dels infants

UNICEF continua treballant dins de Síria i als països veïns per subministrar aigua, higiene i sanejament de manera continuada

Les altes temperatures de l'estiu, l'amuntegament i el deteriorament de les condicions higièniques són les noves amenaces a què s'enfronten uns 4 milions d'infants afectats pel conflicte de Síria.

"Sense prou aigua potable i sanejament, augmenta la probabilitat que els nens que es troben a Síria i els que viuen com a refugiats a la regió, emmalalteixin dediarrea i altres malalties", ha dit Maria Calivis, Directora Regional d'UNICEF per a Orient Mitjà i el Nord d'Àfrica.
 
A Síria, només té accés a aigua potable una tercera part de la població que ho tenia abans de la crisi. Molts dels més de4,25 milions de sirians desplaçats viuenamuntegats en refugis amb accés insuficient a serveis sanitaris i dutxes. Així mateix, els sistemes de clavegueram estan danyats o col · lapsats per l'augment de les poblacions desplaçades.
 
En campaments de refugiats comDomiz (Iraq), amb capacitat per a 25.000 persones encara que n'acull 50.000, les condicions són també difícils. I en el campament deZa'atari, a Jordània, les agències humanitàries estan lluitant per cobrir les necessitats del que avui és el segon major campament de refugiats del món, que acull unes 120.000 persones.
 
Al Líban, més de mig milió de refugiats es troben dispersos en les comunitats d'acollida i en els assentaments informals aixecats amb tendes de campanya, saturant encara més els serveis d'aigua i sanejament existents.
 
Moltes famílies comparteixen petits apartaments o viuen en assentaments improvisats sense accés a aigua potable, serveis sanitaris bàsics i recollida de residus. Sovint les dones i els nens han de recórrer a peu llargues distàncies per recollir aigua que, en molts casos, ni tan sols és potable.
 

AjUDA PeR A 9 MILiONS DE PERSONeS

A mesura que s'intensifica el conflicte augmenten els moviments de població, per la qual cosa UNICEF està intensificant el seu treball per subministrar aigua, sanejament i higiene. En el que va d'any, UNICEF ha donat suport a gairebé 9 milions de persones. Altres dels èxits aconseguits són:
  •  Instal · lació de nous generadors i reparació de sistemes de subministrament d'aigua i plantes potabilitzadoresdins de Síria, fins i tot en les zones on s'han produït intensos combats.
  • Al campament de Za'atari, UNICEF i els seus aliats subministren cada dia més de 4 milions de litres d'aigua, alhora que rehabiliten les infraestructures de subministrament d'aigua i les xarxes de distribució de les ciutats properes.
  • Instal · lació de les infraestructuresnecessàries per garantir l'aigua en el nou campament de refugiats aAzraq, també a Jordània.
  • Al Líban, en el que va d'any, UNICEF i els seus aliats del sector d'aigua, higiene i sanejament s'han distribuït gairebé 100.000 kits d'higiene personal, com xampú, sabó i detergent a més de 430.000 persones. 

manca DE FONS

La manca de fons segueix sent un problema. "El subministrament d'aigua, higiene i sanejament als afectats per la crisi és la partida més costosa, i una de les que compta amb menys fons", va dir Calivis.
 
UNICEF necessita més de 200 milions de dòlars(uns 151.500.000 d'euros) per continuar amb els seus programes d'aigua, higiene i sanejament a Síria, el Líban, Jordània i l'Iraq fins a finals d'any. A punt d'arribar a mitjans d'any, encara falten 124 milions de dòlars (gairebé 94 milions d'euros) per poder arribar a l'objectiu previst.