Més de 300 joves es converteixen per uns dies en representants de Nacions Unides

 

S’ha celebrat a Madrid la V Trobada SEKMUN, diàleg per a la convivència, un projecte de la Institució Educativa SEK, amb la col·laboració d’UNICEF i Santander Universitats, que permet a nois d’entre 15 i 18 anys debatre, aprendre i buscar solucions a problemes d’índole internacional.

Els temes que han tractat els joves són la protecció de la societat civil en els conflictes armats, el dret a rebre una educació bàsica, l’adopció internacional o la situació d’Haití, entre d’altres.

Els alumnes representen un paper i actuen com a delegats del país que se’ls hagi assignat, de manera que intervenen en debats, negociacions, redacten documents, parlen en públic, etc.  D’aquesta manera, practiquen tècniques de persuasió, oratòria, debat, negociació, redacció i investigació dels temes, sempre en un ambient de tolerància i respecte a la diversitat.

En aquesta nova edició, hi participen més de 300 alumnes tant dels col·legis SEK com d’altres centres invitats: Virgen de Europa, Internacional College of Spain, British Council, National College of Computer Science i Secondary School No 25 de Romania i, des de Ghana, SOS-HGIC i United Nations Youth Association of Ghana.

SEKMUN, un diàleg per a la convivència, és un projecte educatiu i cultural, dirigit per  Ángel Escudero de Paz, exdirector del Centre d’Informació de Nacions Unides per Llatinoamèrica i Patró d’UNICEF España, en el qual els joves argumenten i ofereixen solucions, utilitzant el diàleg i la negociació com la millor de les fórmules per resoldre els conflictes.