Més de 300 joves es convertixen per uns quants dies en representants de les Nacions Unides

S’ha celebrat a Madrid la V Trobada SEKMUN, diàleg per a la convivència, un projecte de la Institució Educativa SEK, amb la col·laboració d’UNICEF i Santander Universidades, que permet a joves entre 15 i 18 anys participar en debats per a buscar solucions a problemes d’àmbit internacional. 

Les qüestions que han tractat els joves són la protecció de la societat civil en els conflictes armats, el dret a rebre una educació bàsica, l’adopció internacional i la situació d’Haití, entre d’altres.

Els alumnes representen un paper i actuen com a delegats del país assignat, de manera que intervenen en debats, negociacions, redacten documents, parlen en públic, etc. I, així, practiquen tècniques de persuasió, oratòria, debat, negociació, redacció i investigació de les qüestions, sempre en un ambient de tolerància i respecte a la diversitat.

En esta nova edició participen més de 300 alumnes tant de les escoles SEK com d’altres centres convidats: Virgen de Europa, International College of Spain, British Council, National College of Computer Science i Secondary School No 25 de Romania i, des de Ghana, SOS-HGIC i United Nations Youth Association of Ghana.

SEKMUN, un diàleg per a la convivència, és un projecte educativocultural, dirigit per Ángel Escudero de Paz, exdirector del Centre d’Informació de les Nacions Unides per a Llatinoamèrica i patró d’UNICEF España, en què els joves argumenten i oferixen solucions fent ús del diàleg i de la negociació com la millor de les fórmules per a resoldre conflictes.