Màlaga serà Ciutat Amiga de la Infància fins el 2014

Málaga serà Ciutat Amiga de la Infància fins el 2014. Ja s'han instal·lat les senyals que testimonien aquest reconeixement per part d'UNICEF, un total de 20 panels informatius situats en diferents punts de la ciutat.

El programa Ciutats Amigues de la Infància d'UNICEF Espanya pretén impulsar ipromoure l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant en els governs localsCompta amb el suport financer i l'ajuda del Ministeri de Sanitat, Política Social i Igualtat i amb la col · laboració de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP), la Xarxa Local a Favor dels Drets de la Infància i l'Adolescència (Xarxa Local ) i l'Institut Universitari de Necessitats i Drets de la Infància i l'Adolescència (IUNDIA UNICEF-UAM).Amb aquest reconeixement, l'Ajuntament de Màlaga veu recompensat el treball i la trajectòria en la potenciació i materialització de la participació infantil com a elementvertebrador i dinamitzador de les millores en equipaments, serveis i prestacions. Els prop de 700 nens consellers municipals infantils contribueixen a la construcció de la ciutat i així ho perceben en les seves manifestacions i opinions.

Màlaga aposta per la participació infantil

Màlaga ha treballat molt en promoure la participació infantil. L'any 1995, l'Ajuntamentde Màlaga en ple, aprova per unanimitat la Carta Municipal dels Drets de l'Infant.Aquest projecte de participació es materialitza en tres actuacions:Ple Municipal Infantil.
Taules de Debat per districte.
Consell Sectorial de Nens i Nenes.