Málaga será Ciudad Amiga da Infancia de UNICEF ata 2014

Málaga será Ciudad Amiga da Infancia de UNICEF ata 2014. Xa se instalaron os sinais que testemuñan este recoñecemento por parte de UNICEF, un total de 20 paneis informativos situados en diferentes puntos da cidade.

O programaCiudades Amigas da Infancia de UNICEF España pretende impulsar e promover a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno nos gobernos locais. Conta co apoio financeiro e a axuda do Ministerio de Sanidade, Política Social e Igualdade e coa colaboración da Federación Española de Municipios e Provincias (FEMP), a Rede Local a Favor dos Dereitos da Infancia e a Adolescencia (Rede Local) e o Instituto Universitario de Necesidades e Dereitos da Infancia e a Adolescencia (IUNDIAUNICEF-UAM). Con este recoñecemento, o Concello de Málaga ve recompensado o traballo e a traxectoria na potenciación e materialización da participación infantil como elemento vertebrador e dinamizador das melloras en equipamentos, servizos e prestacións. Os preto de 700 nenos conselleiros municipais infantís contribúen á construción da cidade e así percíbeno nas súas manifestacións e opinións.

Málaga aposta pola participación infantil

Málaga traballou moito en promover a participación infantil. No ano 1995, o Concello de Málaga en pleno, aproba por unanimidade a Carta Municipal dos Dereitos do Neno. Este proxecto de participación materialízase en tres actuacións:

  • Pleno Municipal Infantil.
  • Mesas de Debate por distrito.
  • Consello Sectorial de Nenos e Nenas.