Lluita contra la mutilació genital femenina

D'acord amb un informe d'UNICEF, en la majoria dels països on es practica la mutilació o ablació genital femenina hi ha una marcada oposició a ella. No obstant això, més de 125 milions de nenes i dones vives avui dia han estat sotmeses a aquesta pràctica i 30 milions de nenes corren el risc de ser-ho.

L'informe "Mutilación/ablación genital femenina: Resumen estadístico y exploración de la dinámica del cambio" (Mutilació/ablació genital femenina: Resum estadístic i exploració de la dinàmica del canvi) és, a dia d'avui, la més àmplia recopilació de dades i anàlisi sobre aquesta qüestió.
 
Enquestes realitzades als 29 països d'Àfrica i Orient Mitjà on persisteix la mutilació demostren que les nenes d'avui tenen menys probabilitats de patir aquesta pràctica que fa 30 anys, i que el suport a la mutilació està disminuint fins i tot en països on la seva incidència és gairebé universal, com sónEgipte i elSudan.
 
Però encara que el nivell de suport s'ha reduït, milions de nenes segueixen altament exposades a aquest risc. L'informe posa l'accent en la diferència entre l'opinió personal sobre la mutilació genital i l'arrelat sentit d'obligació social que afavoreix la seva continuació, agreujada per la manca d'una comunicació oberta sobre un tema tan sensible i privat com aquest.
 
"La mutilació genital femenina constitueix una violació dels drets de les nenes a la salut, el benestar i l'autodeterminació", va dir la Geeta Rao Gupta, Directora Executiva Adjunta d'UNICEF. "Aquest informe mostra de manera clara que les lleis per si mateixes no basten". El desafiament ara consisteix a aconseguir que nenes, dones, nens i homes opinin sense por i facin saber que desitgen que s'eradiqui aquesta perjudicial pràctica".
 
NO només dones i nenes hi estan en contra
Segons les enquestes, no solament les nenes i les dones estan en contra d'aquesta pràctica: un nombre significatiu d'homes i nens també s'oposen a ella. En tres països (el Txad, Guinea i Sierra Leone) fins i tot més homes que dones desitgen que es posi fi a la mutilació genital femenina.
 
Pel que fa a les tendències, l'informe assenyala que a Kenya i la República Unida de Tanzània, les nenes entre els 15 i 19 anys tenen tres vegades menys probabilitats patir aquesta experiència que les seves mares. A Benín, l'Iraq, Libèria, Nigèria i la República Centreafricana, la prevalença ha baixat gairebé a la meitat entre les nenes adolescents.
 
Si bé determinats grups i països han abandonat gairebé totalment la mutilació genital femenina, encara segueix sent comuna en molts altres, malgrat els perills que suposa per a les nenes.En països com Djibouti, Egipte, Guinea i Somàlia, la mutilació segueix sent gairebé universal: més de 9 de cada 10 nenes i dones entre els 15 i 49 anys l'han patit. Tampoc s'ha registrat una disminució perceptible en països com el Txad, Gàmbia, Mali, Senegal, el Sudan o el Iemen.
 
fAN FALTA MEsures QUE COMPLEMENTiN LA LEGISLACIÓ
L'informe acull amb satisfacció les lleis contra la mutilació genital femenina que han adoptat la majoria dels països on es practica, però insta a prendre mesures que complementin aquesta legislació, com sotmetre la pràctica de la mutilació a un major escrutini públic, posant en dubte de judici la percepció errònia que "tots els altres" l'aproven.
 
L'informe destaca també el paper fonamental de les mares en aquest canvi social, reflectint que les filles de mares amb nivells educatius més alts corren un risc menor de ser víctimes de l'ablació. Així mateix, destaca el fet que l'escolarització contribueix a que les nenes estableixin vincles amb altres persones que s'oposen a la mutilació genital.
 
En l'informe s'exposen diversos aspectes crucials per eliminar la mutilació genital femenina, com són treballar amb les tradicions culturals locals, i no contra elles, intentant modificar les actituds individuals relacionades amb la mutilació genital. Assenyala a més que les famílies que abandonin aquesta pràctica han de saber que no estan soles, per generar així una reacció en cadena a més famílies.
 
Incrementar l'exposició dels grups que segueixen practicant l'ablació davant dels grups que ja l'han abandonat, promoure l'eliminació total de la mutilació (sense defensar modalitats menys dràstiques com la circumcisió "simbòlica"), així com seguir recopilant dades útils per orientar les polítiques i els programes, són alguns dels esforços essencials necessaris per eradicar la mutilació genital femenina.

Nacer niño o niña
condiciona su vida

Personaliza tu colaboración y ayuda a miles de niñas.

Únete