Iniciativa amb el sector turístic: Hotels Amics

UNICEF Espanya ha engegat la iniciativa Hotels Amics que insta als establiments turístics situats al nostre país a convertir-se en plataformes de comunicació i mobilització de clients i empleats per fomentar el respecte i promoció dels drets de la infància.

Aquelles companyies que tenen presència en altres països es comprometen a la signatura del Codi ECPAT (contra l'Explotació Sexual Comercial Infantil) recolzat per UNICEF i l'Organització Mundial del Turisme i a engegar un Pla d'Acció en el qual s'insta a aquests establiments turístics a incloure una política corporativa ètica en contra de l'explotació sexual dels infants, a formar al seu personal per detectar casos d'explotació infantil i a signar una clàusula en els contractes amb els seus proveïdors en la qual declarin el seu rebuig comú a l'explotació infantil.
 
 
El sector privat és un aliat fonamental en el treball que UNICEF realitza amb els nens. El programa Hotels Amics és una mostra més d'aquesta labor conjunta, permetent a les empreses del sector turístic convertir-se en actors socials que col·laboren amb l'organització en programes de protecció i defensa dels drets de la infància.
 
En aquest moviment de turisme responsable poden participar totes les empreses del sector; grans i petites cadenes hoteleres, allotjaments rurals, i altres empreses.
 
S'estima que entre 500 milions i 1.500 milions d'infants són víctimes de violència i al voltant d'1,8 milions d'infants sofreixen explotació sexual. La lluita contra l'explotació sexual comercial infantil en els viatges és un dels aspectes centrals d'aquest programa.
Protecció de la infancia
La creació d'un entorn protector per a la infància és el pilar fonamental de l'estratègia d'UNICEF en l'àmbit de la protecció dels infants. Això significa seguretat, la qual cosa implica que els infants estiguin escolaritzats, que existeixin lleis que castiguin a aquells que exploten a la infància, que els governs es comprometin, que les famílies i les comunitats on viuen estiguin informades dels riscos i tinguin capacitat de resposta.
 
 
Els elements clau d'un entorn protector són: el compromís dels governs de respectar, protegir i promoure la protecció de la infància; el debat i el compromís amb qüestions relatives a la protecció de la infància, inclòs el paper dels mitjans de comunicació i de la societat civil; l'aplicació de lleis relatives a la protecció; la capacitat dels pares, mestres i altres agents socials per crear un entorn que protegeixi als infants; i la vigilància i denúncia social de qüestions relatives a la protecció de la infància.
 
UNICEF treballa per aconseguir aquest ambient segur per als infants amb la col·laboració dels governs i els seus aliats nacionals i internacionals, incloent el sector privat i la societat civil.
 
Més informació:

Hotels Amics