Infancia en Datos: nova eina per mesurar la situació dels nens i nenes a Espanya

Quants nadons s'alimenten de lactància materna exclusiva a Astúries? Quants infants són víctimes de maltractament a Extremadura? Quants viuen en risc de pobresa a Castella-la Manxa?
A totes aquestes preguntes i moltes més, dóna resposta el web www.infanciaendatos.esque hem presentatavui.

Aquest web de dades sobre la situació de la infànciaa Espanya, que hemcreat juntament el Ministeri de Sanitat, ServeisSocials i Igualtat, neix percontribuir a l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant a casa nostraa través de l'accés a les dades del Sistemad'Indicadors de Benestar Infantil.
 

PER QUÈ LA INFÀNCIA EN DADES?

Comptar amb dades desagregades sobre infànciapermet visibilitzar els nens i nenes més vulnerables segons el seu àmbit geogràfic, sexe, grup d'edat o origen dels seus pares; i així orientar la planificació de polítiques públiques que millorin les seves condicions de vida i posteriorment valorar els progressos.
 
El 2010 el Comitè dels Drets de l'Infant, òrgan d'experts independents que supervisa l'aplicació de la Convenció sobre els Drets de l'Infant pels estats part, va recomanar a Espanya treballar en la desagregació de dades a causa de l'absència d'informació coherent i periòdica sobre infància a nivell nacional i autonòmic.
 
A partir d'aquesta recomanació, des d'UNICEF Comitè Espanyol hem treballat en aquesta eina que serà clau per als responsables de prendre decisions vinculades a la infància i per recolzar les propostes.

"Infancia en Datos és una bona notícia per a aquest govern perquè anem de la mà d'UNICEF, perquè ens fa ser més transparents apropant les dades a totes les persones i ens permet que hi hagi un seguiment públic de totes les polítiques de protecció de la infància. I la tercera raó és perquè Infància en dades manifesta uncompromís amb la infància. Tots els plans, les lleis, els protocols que fem d'estar basats en la realitat dels nostres nens i nenes. Això és el volem amb Infancia en Datos", explica Salomé Adroher, directora general de Serveis per a la Família i la Infància del Govern espanyol.

 

LA CIUTADANIA POT SEGUIR L'EVOLUCIÓ DELS DRETS DE L'INFANT

Infancia en Datoscontribueix a latransparència iseguiment públicper partde la ciutadania de l'evolució dels drets dels infants; una eina fonamental, interactiva i de fàcil maneig per accedir a més de50 indicadors sobe el benestar infantila Espanya.

Si després de conèixer les dadesi la situació dels menors a Espanya, vols fer un pas més enllà,pots signar la nostra petició d'un Pacte d'Estat per la Infànciaque blindi els drets dels nens i les nenes.