Infancia en Datos: nova ferramenta para medir a situación dos nenos en España

Cantos bebés aliméntanse de lactación materna exclusiva en Asturias? Cantos nenos son vítimas de malos tratos en Estremadura? Cantos viven en risco de pobreza en Castela A Mancha?
 
A todas estas preguntas e moitas máis, dá resposta a web www.infanciaendatos.es que presentamos hoxe. 
 
Esta web de datos sobre a situación da infancia en España, que creamos xunto ao Ministerio de Sanidade, Servizos Sociais e Igualdade, nace para contribuír á aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno no noso país a través do acceso aos datos do Sistema de Indicadores de Benestar Infantil.
 
 

Por que a infancia en datos?

Contar con datos desagregados sobre infancia permite visibilizar aos nenos máis vulnerables segundo o seu ámbito xeográfico, sexo, grupo de idade ou orixe dos seus pais; e así orientar a planificación de políticas públicas que melloren as súas condicións de vida e posteriormente valorar os progresos. 
 
En 2010 o Comité dos Dereitos do Neno, órgano de expertos independentes que supervisa a aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno polos Estados Partes, recomendou a España traballar na desagregación de datos debido á ausencia de información coherente e periódica sobre infancia a nivel nacional e autonómico.
 
A partir desta recomendación, desde UNICEF España traballamos nesta ferramenta que será clave para os responsables de tomar decisións vinculadas á infancia e para apoiar as propostas. 
 
"Infancia en Datos é unha boa noticia para este goberno porque imos da man de UNICEF, porque nos fai ser máis transparentes achegando os datos a todas as persoas e permítenos que haxa un seguimento público de todas as políticas de protección a infancia. E a terceira razón é porque Infancia en datos manifesta un compromiso coa infancia. Todos os plans, as leis, os protocolos que fagamos que estar baseados na realidade dos nosos nenos e nenas. Isto é querémolo con Infancia en Datos", explica Salomé Adroher, Directora Xeral de Servizos para a Familia e a Infancia. 
 

a cidadanía pode seguir a evolución dos dereitos do neno

Infancia en Datos contribúe á transparencia e seguimento público por parte da cidadanía da evolución dos dereitos dos nenos; unha ferramenta fundamental, interactiva e de fácil manexo para acceder a máis de 50 indicadores sobe o benestar infantil en España.
 
Se tras coñecer os datos e a situación dos menores en España, queres dar un paso máis aló, podes asinar a nosa petición dun Pacto de Estado pola Infancia que blinde os dereitos dos nenos e as nenas.