Gairebé mig milió d'infants viu en situació de pobresa a Catalunya

La pobresa i exclusió social entre la població infantil ha augmentat fins al 32,9% a Catalunya el 2014, davant el 29,5% el 2013, segons la taxa AROPE* de l'Enquesta de Condicions de Vida de l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquestes dades suposen que 50.000 nens i nenes més estan en situació de pobresa i exclusió, arribant a un total de 480.000 menors d'edat a Catalunya.

 
Lesllars ambnens i nenes són lesmés afectadesper lapobresa. La taxade risc de pobresa i exclusió social entre els nens, nenes iadolescents esmanté més dedeu punts per sobredel conjunt de la poblaciócatalana, que és del21,8% (1,7 puntsmés que el 2013) .

Des del començament de lacrisi, elsnivells de pobresa dels menors d'edat s'hanmantingut moltalts de manera constant, situant-se Catalunya i Espanya ala cua de la UnióEuropea (UE)en benestarinfantil.

No en tots els països la recessió econòmica s'haconvertit enuna crisi per alsnens inenes, segons informes previs d'UNICEF. Les dades de l'INE reflecteixen la greu repercussió en la vida dels nens i nenes de l'atur, laprecarietat iles polítiquesd'austeritat,així com l'impacte del dèficit històric de la inversió pública en la infància.
 
 

#YoPidoPacto: Un pactE pEr la infÀncia

La inversió social en famílies i infància és una assignatura pendent, ja que a Catalunya se situa en un 0,9% del PIB i a Espanya en un 1,4%, molt lluny de la mitjana europea del 2,2% (EUROSTAT, 2012). En aquest escenari, UNICEF Comitè Espanyol impulsa la iniciativa d'un Pacte d'Estat per la Infància per garantir millors polítiques de protecció i seguretat social per als menors de 18 anys.

"La pobresa segueix tenint rostre d'infant. És inacceptable que les taxes de pobresa infantil siguin deu punts superiors a les del conjunt de la societat. És una vulneració de drets evitable que exigeix ​​prioritzar mesures i inversió per blindar elsdrets de la infància des de totes les administracions", ha indicat la coordinadora d'UNICEF Comitè Catalunya, Quima Oliver.

Els dos indicadors habituals de mesurament de la pobresa mostren el clar augment de la pobresa infantil: tant la taxa AROPE, que mesura insuficiència de renda, privació material severa i precarietat en el treball; com la taxa de pobresa relativa, que només mesura la insuficiència de renda (població per sota del llindar de pobresa). Aquesta última taxa s'ha incrementat d'un 27,6% a un 29,9% entre la població infantil a Catalunya.

Aquest preocupant empobriment dels infants és moltsimilar a Catalunya i aEspanya, on la taxa AROPE en nens i nenes és d'un 35,8% i la taxa de pobresa relativa del 30,5%.

UNICEF Comitè Espanyol fa anys que alerta de les altes taxes de pobresa infantil a Espanya i a Catalunya, analitza les causes i conseqüències, i planteja propostes en els seus diversos informes internacionals i d'abast espanyol i català.

Per a més informació, t'animem a consultar la Infografia sobre la pobresa infantil a Catalunya, així com els últims informes de la col·lecció Docs Infància a Catalunya sobre mesures contra la pobresa infantil:Proposta de prestació per a infants en situació de pobresa, proposta d'ampliació selectiva i tarifació social de guarderies i proposta de tarifació social per a sortides i colònies escolars.
 
* La taxa AROPE (Indicador Europeu, At risk of poverty or social exclusion) mesura la pobresa relativa i l'exclusió social amb tres dimensions: 
renda insuficient (llindar de la pobresa situat a Catalunya en 1.709 euros/mensuals per a una família de dos adults i dos menors de 14 anys), 
privacions materials severes i treball precari. Totes les dades sobre taxes a Catalunya fan referència al llindar autonòmic.