#YoPidoPacto: case medio millón de nenos vive en situación de pobreza en Cataluña

A pobreza e exclusión social entre a poboación infantil aumentou ata o 32,9% en Cataluña en 2014, fronte ao 29,5% en 2013, segundo a taxa AROPE* da Enquisa de Condicións de Vida do Instituto Nacional de Estatística (INE). Estes datos supoñen que 50.000 nenos e nenas máis están en situación de pobreza e exclusión, chegando a un total de 480.000 menores de idade en Cataluña.

 
Os fogares con nenos son os máis afectadas pola pobreza. A taxa de risco de pobreza e exclusión social entre os nenos, nenas e adolescentes mantense máis de dez puntos por enriba da do conxunto da poboación catalá, que é do21,8% (1,7 puntos máis que en 2013).

Dende o comezo da crise, os niveis de pobreza dos menores de idade mantivéronse moi altos de xeito constante, situándose Cataluña e España á cola da Unión Europea (UE)en benestar infantil.

Non en todos os países a recesión económica se converteu nunha crise para os nenos e nenas, segundo informes previos de UNICEF. Os datos do INE reflicten a grave repercusión na vid
a dos nenos e nenas do paro, aprecariedade e as políticas deausteridade, así como o impacto do déficit histórico do investimento público na infancia.
 

#YoPidoPacto: Un pacto pola infancia

O investimento social en familias e infancia é unha materia pendente, xa que en Cataluña se sitúa nun 0,9% do PIB e en España nun 1,4%, moi lonxe damedia europea do 2,2%(EUROSTAT, 2012). Neste escenario, UNICEF Comité Español impulsa a iniciativa dun Pacto de Estado pola Infancia para garantir mellores políticas de protección eseguridade social para os menores de 18 anos.

"A pobreza segue tendo rostro de neno. É inaceptable que as taxas de pobreza infantil sexan dez puntos superiores ás do conxunto da sociedade. É unhavulneración de dereitos evitable que esixe priorizar medidas e investimento parablindar os dereitos da infanciadende de todas as administracións", indicou a coordinadora de UNICEF Comité Cataluña, Quima Oliver.

Os dous indicadores habituais de medición da pobreza mostran o claro aumento da pobreza infantil: tanto ataxa AROPE, que mide insuficiencia de renda, privación material severa e precariedade no traballo; como a taxa de pobreza relativa, que só mide a insuficiencia de renda (poboación por debaixo do albor de pobreza). Esta última taxa incrementouse dun 27,6% a un 29,9% entre a poboación infantil en Cataluña.

Este preocupante empobrecemento dos nenos é moi similar en Cataluña e en España, onde a taxa AROPE en
nenos é dun 35,8% e a taxa de pobreza relativa do 30,5%.
 
UNICEF Comité Español hai anos que alerta das altas taxas de pobreza infantil en España e enCataluña, analiza as causas e consecuencias, e formula propostas nos seus diversos informes internacionais e de alcance español e catalán.

Para máis información, animámoste a consultar a
Infografía sobre pobreza infantil en Cataluña, así como os últimos informes da colección Docs Infancia en Cataluña sobre medidas contra a pobreza infantil:Proposta de prestación para nenos en situación de pobreza, proposta de ampliación selectiva e tarifación social de gardarías e proposta de tarificación social para saídas e colonias escolares.

* A taxa AROPE (Indicador Europeo, At risk of poverty or social exclusion)mide a pobreza relativa e a exclusión social con tres dimensións: renda insuficiente (albor da pobreza situado en Cataluña en 1.709 euros / mensuais para unha familia de dous adultos e dous menores de 14 anos), privacións materiais severas e traballo precario. Todos os datos sobre taxas en Cataluña fan referencia ao albor autonómico.