Espanya: la pobresa infantil al Congrés

El 19 de juny el Congrés dels Diputats va debatre una Proposició no de Llei per tal que la lluita contra la pobresa infantil es converteixi en assumpte prioritari en la present legislatura.

La Proposició no de Llei (PNL) és una proposta conjunta dels grups PP, PSOE, CiU, Esquerra Plural UPyD, EAJ-PNB i el Grup Mixt, per la qual el Congrés "es compromet a fer del combat contra la pobresa en la infància un assumpte prioritari en aquesta legislatura ". La iniciativa es va debatre al ple del Congrés gairebé un mes després que UNICEF Espanya presentés el seu informe sobre l'impacte de la crisi en la infància, que revela que més del 26% de la població infantil viu per sota del llindar de la pobresa.

Protecció a la família i la infància: reduir la pobresa infantil

El text de la PNL insta el Govern a impulsar i definir a través del Pla Nacional d'Acció per a la Inclusió Social (PNAin) 2013/2015 un full de ruta "que articuli una estratègia de protecció a la família i infància, promovent mesures i metes per reduir la pobresa infantil i en favor de la inclusió social ". La proposició també reclama que s'elabori l'Informe Social Nacional sol·licitat per la Comissió Europea en el marc de l'Estratègia 2020, "incloent-hi la reducció de la pobresa infantil com un dels objectius prioritaris". Finalment, el tercer punt de la PNL insta el Govern a "promoure la qualitat, la coordinació, l'eficàcia i la coherència de la intervenció de les diferents administracions públiques en relació amb la infància, especialment en la lluita contra la pobresa infantil".

La infància ha de ser un compromís de tots

La proposició recull qüestions bàsiques proposades en l'informe Infància a Espanya: l'impacte de la crisi en els nens, presentat a finals de maig per UNICEF Espanya i en el qual es recopilen dades que revelen que per primer cop els nens són el col·lectiu més pobre al nostre país.
La presidenta d'UNICEF Espanya, Consuelo Crespo, ha destacat "la gran importància que aquesta proposició s'hagi presentat de manera conjunta per tots els grups parlamentaris, ja que la infància ha de ser un compromís de tots per sobre de qualsevol diferència, i és moment d'orientar la mirada de les grans decisions cap al que ara és el col·lectiu més empobrit d'Espanya ".

2,2 milions de nens per sota del llindar de la pobresa

A Espanya, gairebé 2, 2 milions de nens viuen per sota del llindar de la pobresa i són el col·lectiu més afectat per la crisi econòmica. La pobresa infantil, estabilitzada durant anys al voltant del 24% de la població menor d'edat, ha superat el 26%, un percentatge que està gairebé cinc punts per sobre de la mitjana nacional el 2011 i que mai s'havia assolit per aquesta franja de edat des que existeix l'Enquesta de Condicions de Vida (2004). UNICEF Espanya planteja en el seu informe que cal mirar més enllà del curt termini, analitzant detingudament el possible impacte present i futur de les decisions que es prenguin en cada moment. A més de protegir la inversió en la infància, UNICEF advoca per una millora de la qualitat, l'eficiència i la coordinació de les polítiques destinades a la infància. La protecció de la igualtat d'oportunitats per a la infància és una qüestió d'ètica i justícia, però a més és una aposta estratègica i transformadora, beneficiosa per al desenvolupament sostenible de la societat. Per contra, el cost de no actuar pot tenir conseqüències irreversibles a mitjà i llarg termini.

Sección Infancia en España