A pobreza infantil, no Congreso

O próximo 19 de xuño o Congreso dos Deputados debaterá unha Proposición non de Lei para que a loita contra a pobreza infantil se converta en asunto prioritario na presente  lexislatura.

A Proposición non de Lei (PNL) é unha proposta conxunta de todos os grupos de PP, PSOE, CiU, Esquerda Plural UPyD, EAJ-PNV e o Grupo Mixto, pola que o Congreso "se compromete a facer do combate contra a pobreza na infancia un asunto prioritario na presente lexislatura". A iniciativa será debatida no pleno do Congreso case un mes despois de que UNICEF España presentase o seu informe sobre o impacto da crise na infancia, que revela que máis do 26% da poboación infantil vive por debaixo do albor da pobreza.

  

Protección á familia e infancia: reducir a pobreza infantil

O texto daPNL insta ao Goberno a impulsar e definir a través do Plan Nacional de Acción para a Inclusión Social (PNAIN) 2013/2015 unha folla de ruta "que articule unha estratexia de protección á familia e infancia, promovendo medidas e metas para reducir a pobreza infantil e en favor da inclusión social". A proposición tamén reclama que se elabore o Informe Social Nacional solicitado pola Comisión Europea no marco da Estratexia 2020, "incluíndo neste a redución da pobreza infantil como un dos obxectivos prioritarios".  

Por último, o terceiro punto da PNL insta o Goberno a "promover a calidade, a coordinación, a eficacia e a coherencia da intervención das diferentes administracións públicas en relación coa infancia, especialmente na loita contra a pobreza infantil,".

a infancia debe ser un compromiso de todos

AProposición recolle cuestións básicas propostas no informe Infancia en España: o impacto da crise nos nenos, presentado a finais de maio por UNICEF España e no que se recompilan datos que revelan que por primeira vez os nenos son o colectivo máis pobre no noso país. A Presidenta de UNICEF España,Consuelo Crespo, destacou "a grande importancia de que esta proposición se presentase de xeito conxunto por todos os grupos parlamentarios, xa que a infancia debe ser un compromiso de todos por enriba de calquera diferenza, e é momento de orientar a mirada das grandes decisións cara ao que agora é o colectivo máis empobrecido de España".  

2,2 millóns de nenos por debaixo do albor da pobreza

En España, case2, 2 millóns de nenos viven por debaixo do albor da pobreza, sendo o colectivo máis afectado pola crise económica. A pobreza infantil, estabilizada durante anos en torno ao 24% da poboación menor de idade, superou o 26%, unha porcentaxe que está case cinco puntos por enriba da media nacional en 2011 e que nunca se alcanzara para esta franxa de idade dende que existe a Enquisa de Condicións de Vida (2004).UNICEF España formula no seu informe que é necesario mirar máis alá do curto prazo, analizando detidamente o posible impacto presente e futuro das decisións que tomen en cada momento. Ademais de protexer o investimento na infancia, UNICEF avoga por unha mellora da calidade, a eficiencia e a coordinación das políticas destinadas á infancia.

 A protección da igualdade de oportunidades para a infancia é unha cuestión de ética e xustiza, pero ademais é unha aposta estratéxica e transformadora, beneficiosa para o desenvolvemento sostible da sociedade. Pola contra, o custo de non actuar pode ter consecuencias irreversibles a medio e longo prazo.