Conferència de Finançament per al Desenvolupament: una oportunitat justa per a tots els nens i nenes

Sabies que acaba de finalitzar una cimera mundial que serà clau per al futur dels infants i de tota la societat?

LaConferència Internacional de Finançamentper al Desenvolupament, que s'hadesenvolupat aAddis Abeba, ha marcat el punt de partida per a l'agenda de desenvolupament per alspropers 15anys.En aquesta reuniódecisiva hemvolgut demanar als lídersmundials que passin deles promesesals fetsi proposinestratègies concretes per reduir la desigualtat, especialment entre elsinfants.Estem contentsperquè aAddis Abeba s'ha reconegut que centrar la política de desenvolupament en els infants i jovesés "essencial per aconseguir un desenvolupamentinclusiu, equitatiui sostenible". Els infants han passat de ser vistoscom a destinatarispassius de la despesa social aconvertir-se en agents del canvi.

OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE: L'AGENDA POST-2015

També estem satisfets amb l'acord sobre la "vital importància de promoure i protegir els drets de tots els infants, i assegurar que cap nen o nena es queda enrere". Això proporciona una base sòlida per a les negociacions finals de l'agenda per al desenvolupament post-2015, incloent elsObjectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), que tindran lloc al setembre a Nova York."Ara tenim una nova base global i robusta per crear un món adequat per als infants", ha dit Yoka Brandt, directora executiva adjunta d'UNICEF.No obstant això, ens preocupa que els compromisos acordats a Addis Abeba no es portin a la pràctica, de manera que proposem aquestes 4 accions:

  • Prioritzar la inversió en serveis bàsics i universals com l'educació, xarxes deprotecció social, cura de lasalut, vacunació,aigua i sanejament iprotecció infantil.
  • Identificar i centrar-se en els grups i lescomunitats amb més necessitats.
  • Mobilitzar progressivament recursos addicionalsper dotar de fons a les àrees dels ODS, insuficientment finançades, amb més impacte en la infància, com la nutrició, laprotecció infantil i el desenvolupament de la primera infància.
  • Millorar la informació sobre les despeses relacionades amb infància, documentant l'import de fons que es destinen als grups o àrees amb més incidència de nens i nenes en situació de privació.

"Ens hem d'assegurar que la infància més vulnerable i desfavorida està en el punt de mira dels ODS i de com enfoquem la mobilització dels fons que es necessiten per aconseguir els objectius", va dir Brandt.Tenim una gran oportunitat per complir el nostrecompromís amb els infants. No podem defraudar-los.