Conferencia de Financiamento para o Desenvolvemento: unha oportunidade xusta para todos os nenos

Sabías que hoxe remata un cumio mundial que será clave para o futuro dos nenos e de toda a sociedade?

 

A Conferencia Internacional de Financiamento para o Desenvolvemento, que se desenvolveu en Addis Abeba, marcou o punto de partida para a axenda de desenvolvemento para os próximos 15 anos.

Nesta reunión decisiva quixemos pedir aos líderes mundiais que pasen das promesas aos feitos e propoñan estratexias concretas parareducir a desigualdade, especialmenteentre os nenos.

Estamos contentos porque en Addis Abeba se recoñeceu que centrar a política
de desenvolvemento nos nenos e mozos é "esencial para conseguir un desenvolvemento inclusivo, equitativo e sostible". Os nenos pasaron de ser vistos como destinatarios pasivos do gasto social a converterse en axentes do cambio.

OBxEcTIVOS DE DESenvolvementO SOSTIBLE: A AxENDA POST-2015

Tamén estamos satisfeitos con o acordo sobre a "vital importancia de promover e protexer os dereitos de todos os nenos, e asegurar que ningún neno se queda atrás. Isto proporciona unha base sólidapara as negociacións finais da axenda para o desenvolvemento post-2015, incluíndo os  Obxectivos de Desenvolvemento Sostible (ODS) , que terán lugar en setembro en Nova York.

"Agora temos unha nova base global e robusta para crear un mundo axeitado para os nenos", dixo Yoka Brandt, directora executiva adxunta de UNICEF.

Non obstante, preocúpanos que os compromisos acordados en Addis Abeba 
non se leven á práctica, polo que propoñemos estas 4 accións:

  • Priorizar o investimento en servizos básicos e universais como a educación, redes deprotección social, coidado da saúde, vacinación, auga e saneamento e protección infantil.
  • Identificar e centrarse nos grupos e as comunidades con maiores necesidades.
  • Mobilizar progresivamente recursos adicionais para dotar de fondos ás áreas dos ODS, insuficientemente financiadas, con maior impacto na infancia, como a nutrición, aprotección infantil e o desenvolvemento daprimeira infancia.
  • Mellorar a información sobre os gastos relacionados con infancia, documentando o importe de fondos que se destinan aos grupos ou áreas con maior incidencia de nenos en situación de privación.

"Debemos asegurarnos de que a infancia máis vulnerable e desfavorecida está no punto de mira dos ODS e de como enfocamos a mobilización dos fondos que se necesitan para conseguir os obxectivos", dixo Brandt.

Temos unha grande oportunidade para cumprir o nosocompromiso cos nenos. Non podemos defraudalos.