3 milions de nounats podrien salvar-se cada any

Els gairebé 3 milions d'infants que moren abans de fer 1 mes podrien salvar-se si rebessin cures de qualitat durant el part.

Això és especialment important en el cas dels nadons més vulnerables i en risc d'exclusió social. Són dades deCada Nounat, unainvestigació presentada per la revista britànicaThe Lancet (Resum en anglès en PDF).
 
Les morts de nadons suposen un 44% del total de morts de menors de 5 anys i són més freqüents en les poblacions més pobres. La proporció és més gran que la registrada el 1990.
 
Segons les dades d'UNICEF cada any2,6 milions de nadons neixen morts i 2,9 milions moren en els primers 28 dies de vida. Gairebé la meitat de les morts ocorren durant les primeres 24 hores de vida, les mésperilloses per a la mare i el fill.
 
"Hem avançat molt evitant la mort de menors de 5 anys, però el món té una tasca pendent amb els més joves ivulnerables", assegura Mickey Chopra, cap de salut d'UNICEF.
 

Intervencions que salven vides

Els nadons "necessiten atenció i recursos", recorda Chopra, i "centrar-se en el moment crític que es produeix entre el naixement i les primeres hores de vida pot augmentar exponencialment les possibilitats de supervivènciadel nadó i de la mare".
 
Per això la investigació ha identificat lesintervencions més efectives per salvar nadons: lalactància materna, la reanimació, el mètode cangur amb els nens prematurs (contacte pell amb pell de mare i nadó), prevenció itractament d'infeccions, comptar ambequipaments adequats i un majorfinançament.
 
Alguns països han aconseguit grans progressos. Rwanda hareduït a la meitat el nombre demorts de nadons des del 2000. Alguns països de rendes mitjanes i baixes estan avançant gràcies a mesures com la formació de llevadores i infermeres en l'atenció a famílies pobres amb cures de millor qualitat en el part, especialment en el cas de nadons que neixen malalts o amb un pes baix.
 
Segons una enquesta realitzada als 51 païsosque concentren el major nombre de morts de nadons, si la qualitat de l'atenció rebuda en elspaïsos més rics s'universalitzéss'evitarien 600.000 morts a l'any, un 20% menys de les actuals.
 
Els països que registren més morts de nadons a l'any són l'Índia (779.000), Nigèria (267.000) i el Pakistan (202.400).
 
UNICEF i l'Organització Mundial de la Salut (OMS) llançaran el proper mes el Pla d'Acció Cada Nounat. El seu objectiu ésacabar abans del 2035 amb les morts evitables de les mares i els fills.