3 millóns de recén nacidos poderían salvarse cada ano

Os case 3 millóns de nenos que morren antes de cumprir 1 mes poderían salvarse se recibisen coidados de calidade no parto.

 

Isto é especialmente importante no caso dos bebés máis vulnerables e en risco de exclusión social. Son datos deCada Acabado De Nacer, unha investigación presentada pola revista británica The Lancet.

As mortes de recén nacidos supoñen un 44% do total demortes de menores de 5 anos e son máis frecuentes nas poboacións máis pobres. A proporción é maior que a rexistrada en 1990.

Segundo os datos deUNICEF cada ano2,6 millóns de bebés nacen mortos e 2,9 millóns morren nos seus primeiros 28 días de vida. Case a metade das mortes acontecen durante as primeiras 24 horas de vida, as máisperigosas para a nai e o seu fillo.

"Avanzamos moito evitando a morte de menores de 5 anos, pero o mundo ten unha tarefa pendente cos máis novos e vulnerables", asegura Mickey Chopra, xefe de saúde de UNICEF.
 

Intervencións que salvan vidas

Os bebés "necesitan atención e recursos", recordaChopra, e "centrarse no momento crítico que se produce entre o nacemento e as primeiras horas de vida pode aumentar exponencialmente as posibilidades desupervivenciado bebé e da nai".

Para iso a investigación identificou as intervencións máis efectivas para salvar recén nacidos: a lactación materna, areanimación, o método canguro cos nenos prematuros (contacto pel con pel de nai e bebé),prevención e tratamento de infeccións, contar conequipamentos axeitados e un maiorfinanciamento.

Algúns países lograrongrandes progresos. Ruanda reduciuá metade o número de mortes de recén nacidos dende 2000. Algúns países de rendas medias e baixas están a avanzar grazas a medidas como a formación de matronas e enfermeiras na atención a familias pobres con coidados de mellor calidade no parto, especialmente no caso de bebés que nacen enfermos ou con baixo peso.

Segundo unha enquisa realizada nos 51 países que concentran omaior número de mortes de recén nacidos, se a calidade da atención recibida nos países máis ricos se universalizase evitaríanse 600.000 mortes ao ano, un 20% menos das actuais.

Os países que rexistran máis mortes de bebés ao ano son India (779.000), Nixeria (267.000) e Paquistán (202.400).

UNICEF e a Organización Mundial da Saúde (OMS) lanzarán o próximo mes o Plan de Acción Cada Acabado De Nacer. O seu obxectivo é rematar antes de 2035 coasmortes evitables das nais e os seus fillos.