Les escoles d'educació infantil també es poden convertir en Centres Referents en Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global

Actualment, 7 dels 109 centres referents en educació en drets d'infància i ciutadania global d'Espanya són escoles infantils. Conscients de les seves especificitats, hem fet les adaptacions pertinents a les bases generals de la convocatòria. 

© UNICEF/Syed Mehdi Bukhari
© UNICEF/Syed Mehdi Bukhari

UNICEF Espanya reconeix a través del programa d'Educació en Drets a aquells centres educatius que són referents en l'Educació en Drets d'Infància i Ciutadania Global. Es tracta d'una convocatòria on poden inscriure's tots els centres d'educació infantil, primària i secundària reconeguts com a centres oficials pel Ministeri d'Educació i Formació Professional.

Les bases de la convocatòria actual estableixen una sèrie d'indicadors que permeten el reconeixement com a centre referent en tres nivells diferents: inicial, avançat o excel·lent. D'aquesta manera, amb cada indicador es pot anar sumant una sèrie de punts fins arribar al seu màxim (100), i és necessari sumar 60 punts per obtenir el reconeixement. Tens aquesta informació disponible a les bases de la convocatòria.

Adaptacions per al primer cicle d'educació infantil

Per les seves peculiaritats, es fa necessari que els centres que imparteixen el primer cicle d'educació infantil comptin amb algunes adaptacions de les bases. Teniu a continuació el conjunt de 30 indicadors a través dels quals poder obtenir el reconeixement en qualsevol dels seus nivells.

Cal destacar que els vuit primers indicadors són requisits imprescindibles per optar al reconeixement. Tot i que aquests indicadors són imprescindibles no són suficients per obtenir el reconeixement, per la qual cosa el centre haurà de mostrar un avançament en alguns o en tots els altres.

1. Integrats els drets de la infància i la ciutadania global en el Projecte Educatiu del Centro (PEC)

2. Integrats els drets de la infància i la ciutadania global en la Programació General Anual (PGA).

3. Al menys un membre del claustre en actiu ha rebut formació sobre integració curricular dels drets de la infància i la ciutadania global

4. Existència i difusió dels protocols d'actuació davant el maltractament familiar

5. Existència i difusió dels protocols d'actuació davant l'assetjament escolar.

6. Existència i difusió dels protocols d'actuació davant l'abús i les agresions sexuals

7. Haver fet l'autoevaluació en drets d'infància. 

8. Haver dissenyat el pla d'acció.

9. El personal del centre ha participat i obtingut la qualificació d'apte en alguna de les següents formacions ofertades per la UNED i UNICEF:

  •  Reimaginar l'educació per assolir els Objectius de Desenvolupament Sostenible.  
  •  Coordinadors/es de benestar i protecció: com garantir el dret a la protecció davant la violència contra la infància des de l'àmbit educatiu.

10. Integració dels drets de la infància dins les programacions d'aula

11. Els materials educatius inclouen representacions dels drets de la infància

12. La mida de les unitats no excedeix dels criteris establerts:

  •  De 0 a 1 any. Màxim 8 nadons, a excepció dels centres situats a les Balears, que serà de 7.  D'1 a 2 anys. Màxim d'infants: 12.  
  •  De 2 a 3 anys. Màxim d'infants: 18 
  •  En cas d'unitats mixtes, la mida serà la corresponent al tram de l'infant de menys edat, excepte en el cas que existeixi un nadó de menys d'1 any, en el qual la mida màxima de la unitat serà de 7. 
  •  Les places d'infants o nadons amb discapacitat computaran el doble.  

13. Cada aula del centre compta amb, com a mínim, un mestre o mestra i un tècnic o tècnica titulats

14. Experiències de participació en la vida cultural, arts i medi ambient.

15. Existència d'activitats educatives sobre hàbits d'alimentació saludables i prevenció de transtorns alimentaris.

16. Existència d'ctivitats educatives sobre prevenció de tabaquisme, consum d'alcohol i drogodependències.

17. Existència d'activitats educatives sobre educació sobre continguts il·lícits i nocius a Internet i ús adequat de les TRIC.

18. Existencia d'activitats educatives sobre educació vial

19. Existència d'activitats educatives sobre prevenció de l'assetjament escolar

20. Existència d'activitats educatives sobre educació afectivo sexual.

21. Existència d'activitats educatives sobre prevenció de les manifestacions d'odi i discriminació (xenofòbia, racisme, sexisme, homofòbia…).

22. Elaboració d'una anàlisi de riscos per part del coordinador/a de protecció.

23. Existència d'un pla d'emergències.

24. Existència d'una política de control d'accessos.

25. Comunicació a la comunitat escolar del compromís amb els drets de la infància i la ciutadania global en el centre educatiu.

26. Manifestació del compromís de la comunitat escolar amb els drets de la infància i la ciutadania global en el projecte educatiu.

27. Participació del centre en activitats i estudis proposats per UNICEF.

28. Trobades on el centtre hagi participat com a centre referent.

29. Integració dels drets de la infància en altres documents de la planificació escolar

30. Guia de d'orientacions per a les famílies per a la criança dels infants.

 

Bases de la cuarta convocatoria de centros referentes

Com iniciar el procés?

Si tens dubtes o preguntes sobre el procés per convertir al teu centre en Referent en Drets d'Infància i Ciutadania Global, o si vols iniciar el procés i obtenir l'estatus de centre candidat, et convidem a informar-te, descarregar-te les bases i contactar-nos.

 

MÉs informació

 

 

 Hasta junio de 2022

4ª convocatoria de centros referentes 

Está en marcha la 4ª convocatoria de reconocimientos a centros referentes en derechos de la infancia y ciudadanía global. Tanto si tu centro educativo quiere presentarse por primera vez como si queréis renovar o mejorar vuestro actual reconocimiento disponéis de un plazo ampliado para realizar la candidatura. ¡No lo dejéis para última hora!

 

Infórmate