I si no poguessis “estirar la cadena"?

Descobreix per què el sanejament és un repte tan gran a tot el món.

 

Imagens del quiz

Aquesta presentació interactiva per a l'aula és un quiz de preguntes tipus veritable/fals que ens ajuda a enderrocar alguns mites sobre el sanejament i adonar-nos que "el vàter", encara que ens pugui fer riure parlar-ne, és un tema molt seriós per el dret a la salut, la higiene i el desenvolupament de milions de persones al món.

El quiz està disponible a Genially i com a PDF descarregable en diversos idiomes

 

Accede al quiz (GeniallY)

 

 

 

Desenvolupament de l'activitat i adaptacions

Parlar de sanejament i aigües residuals pot ser incòmode però, si no ho fem, no podrem entendre el problema ni col·laborar per mobilitzar recursos que permetin l'accés universal a un sanejament adequat i digne.

El quiz evoluciona linealment, de manera que per a cada resposta, ja sigui veritable o falsa, la interacció avança cap a la pàgina següent oferint la resposta correcta i una breu explicació. És recomanable haver realitzat el quiz prèviament i tenir preparades possibles preguntes addicionals que puguin sorgir a l'aula, ja que la resposta correcta a cada pregunta pot no ser l'esperada ni la que ens dicta el sentit comú

Les preguntes del quiz són aptes per a alumnat des d'Educació Primària en endavant, i pot ser molt útil als cursos superiors aprofitar les preguntes per generar reflexions sobre qüestions relacionades amb la tecnologia, les infraestructures, l'accés als recursos o la desigualtat, per exemple.

Objectius didàctics
  • Destacar el sanejament com un aspecte essencial del dret a l'aigua amb un impacte molt important a la salut, la dignitat de la persona i les possibilitats de desenvolupament de la infància.
  • Entendre el sanejament com una cosa que té més complexitat de la què s'aprecia a primera vista, amb dependències de tipus tecnològic, social, econòmic i mediambiental.
  • Desenvolupar empatia cap als nens, nenes i adolescents que breguen cada dia amb infraestructures inadequades de sanejament i veuen limitats els seus drets a causa d'això. 
  • Ser capaços d'entendre les relacions entre l'accés a un sanejament adequat i d'altres drets de la infància.
  • Animar la mobilització per un món amb un accés més just, equitatiu i sostenible a l'aigua.

 

 


Conceptes clau: higiene, aigua, sanejament, salut, educació, prevenció de malalties, desigualtat, infraestructures, tecnologia.

Adreçat a: centrs eduactius, docents de Primària i Secundària, famílies, educadores, treballadores socials, educadors socials.

Data de publicació: febrer de 2022

Edita: UNICEF Espanya

Visualitzar a Genially: CAS | CAT | EUS | GAL 

PDF disponible: CAS | CAT | EUS | GAL | VAL

Más contenidos educativos sobre agua, higiene y saneamiento.

Los derechos humanos al agua y al saneamiento

Maria Mur |

Els drets humans a l'aigua i al sanejament

Aquesta petita guia ens presenta algunes claus per poder posar en pràctica el dret a l'aigua, el sanejament i la higien…

La gota de Cucho: poema de Carmen Gil sobre el derecho al agua

Maria Mur |

La gota d'en Cucho

Un bonic poema de Carmen Gil amb il·lustracions de Jacobo Muñiz que ens servirà per ensenyar als més petits que és impo…

agua por derecho

Maria Mur |

Aigua per dret - La salut, la higiene i el sanejament

Fins i tot en llocs on l'aigua és abundant, la manca de condicions higièniques i d'aigua potable pot ser un problema. A…

Aigua en familia: galeria de fotos

Amaya Lopez |

Aigua en familia

Quanta aigua necessita una família? Viatgem a través del món en aquesta galeria de fotos per descobrir-ho

 
 
©
 
©

#gotesUNICEF

Mou-te per l'aigua i el medi ambient!

posa la teva gota!