Juanma López Iturriaga a Libèria: "Se m'ha trencat el cor i un infant me l'ha reconstruit"

Hi ha països en aquest món tan desigual que viuen ficats en el que podríem anomenar un tempesta perfecta. Formen part d'un continent com Àfrica, al qual només mirem de tant en tant (sobretot si veiem que les seves circumstàncies poden afectar-nos), no compten amb recursos naturals especialment atractius per a la cobdícia, tampoc aporten grans números a l'hora de mostrar la seva penúria ni són rellevants geopolíticament parlant.

Libèria és un d'ells. Un dels més pobres. Un d'aquests països deixats de la mà de Déu (si ets creient) o directament de l'ésser humà.

De Libèria només tenim notícies quan són dolentes.Quan la lluita pel poder acaba en una guerra civilque va durar 14 anys i que es va saldar amb al voltant demig milió de morts en un país que ronda els quatre, o es va emportar el 60% de les escoles. O quan mentre començava a treure el cap després de matar-se entre ells, es va veure afectada de nou per la crisi de l'Ebola, devastadora en tots els sentits. Molt del que s'ha avançat en temps de pau es va esfondrar, iun cop declarat país sense Ebola (encara que recentment ha tornat a aparèixer un cas) està emprenent una nova reconstrucció.Acabo d'estar una setmana a Monròvia, capital de Libèria, de la mà d'UNICEF, veient de primera mà el treball que realitza. Cal dir que la tasca a la qual s'enfronta és descomunal, ja que els fronts oberts són infinits i van des de la salut, la higiene, l'educació o laprotecció física i psicològica, fins a qüestions de violència de gènere o les terribles conseqüències de la crisi de l'ebola.
 

Nenes de 12 anys violades

Enaquests pocs dies hepogut parlar amb noies que han patit violacionsals 12 anys, perexemple, i que no nomésestan lluitant per deixar enrere la seva desgràcia sinó que s'han convertit en transmissorseducatius per a amics ifamiliars. He visitatuna escola que mostra orgullosa uns lavabos i urinarisseparats per a cadasexe.
 
Vam passar un matíen una clínica on moltesdones, moltes d'ellesadolescents, porten als seusfills per vacunar,pesar, mesurar-los iconèixer si pateixendesnutrició aguda. Ihem estat en unacomunitat a la quall'Ebola va castigarcruelment, matant abona part d'homes,dones i infants,robant el somriure als més petits, als que pràcticament se'ls va tancara casa per por al contagii de pas es els va privar de l'alegria del joc, de poder expressar els seussentiments, de poderalleujar la seva pena.L'experiència, comqualsevol es potmaginar, ha estatimpactant. Se m'ha trencatel cor en un minut i el somriure d'un infantque m'agafa la mà me l'ha tornat areconstruir. Headmirat molta gent que heconegut, des de xavals aeducadors, voluntaris o treballadors d'UNICEF, que donen el seu temps iposen en risc la seva vida per pal·liar, en la mesuradel possible, un disbaratterrible.
 
 
 
 

"HE ODIAt la raça humanA i al minut l'he admirat"

He odiat per moments a la raça humana, capaç de suportar tanta misèria gairebé en silenci, i al minut següent l'he admirat per la seva capacitat de donar el millor de si mateixa en els moments més desesperants. He vist misèria en nivells que no ho havia fet abans en tota la meva vida. I també ressonen en les meves orelles, i espero que per sempre,rialles meravelloses.No tinc grans esperances en què Libèria o altres països semblants millorin la seva situació a curt termini. Els seus índexs educatius i sanitaris seguiran sent ínfims per als nostres estàndards. Estic segur que em moriré abans que hagi infraestructures suficients com perquè l'ajuda pugui arribar on es necessita i no sigui una tasca de màxima complexitat. És més que probable que durant força temps es segueixi veient la dona com una mica inferior o al servei de l'home, o que la violència cap als nens i adolescents formi part del paisatge.Una de les conclusions del meu viatge és que perassolir el gran objectiu calen molts petits objectius. Es trigaran dècades a aconseguir la plenaescolarització, aigua potable per tot el país, hospitals que puguin acollir a tot el que ho necessita, prou mestres, metges o medicines. I no diguem el convèncer tothom que moltes de les coses instaurades en la societat no són de rebut. Tot això convida a la desafecció, a problema irresoluble, a la inacció potser per pura desesperació
 
Però hevist a un preciós nen que,després d'un tractament de sissetmanes, va passar denadó malalt arialler disposat a jugar isomriure. O elsxavals del Club de Salutd'una escola aCareysburg, queens van dedicar una cançóamb la qual, sense posar-sedramàtics, transmeten bonshàbits de neteja i conviden a pensar que aquestes pràctiquesli poden salvar la vida a uns quants nens.O els beneficiosos efectes que el fet que un educador ajudi a desbloquejaremocionalment a supervivents de l'ebola i aixípuguin abandonar l'estat de xoc que els va produir la mort dels seuspares i fins i tot el rebuig social.
 
 
 
 
 
 

"IGUAL fins i tot me'n vaig d'aquest món amb un somriure"

Està clar que individualment no tenim lacapacitat de canviar el món,o almenys no de la nit al dia. Però si alguna cosa he tret en claraquesta setmana és que aquests euros que en un moment donem,siguin molts o pocs,tenen conseqüènciesamb cara i ulls, nom, família i vida per recórrer. I donar-los unaoportunitat, encara que siguipetita, mereix la nostra atenció i la nostraajuda.És possible que estiguisota l'efecte del que visti del viscut. O potser no. Però quan encarapenso donar molta guerraper aquí, m'imaginoel moment de l'adéu. I espero que justabans de tancar elsulls, al costat de lesimatges de la meva família, apareguin alguns dels infants que he conegut aquí.Perquè a d'altres com ells els arribarà part de la meva herència.Igual fins i tot me'n vaigd'aquest món amb un somriure.
 
Post de Juanma López Iturriaga, Amic d'UNICEF Comitè Espanyol
 
Tu tambié pots reescriure el futur de milers d'infants incloent UNICEF al teu testament  INFoRMATe'n