La pobresa infantil als programes electorals

Per Gabriel González-Bueno Uribe, Responsable de Polítiques de Infància d'UNICEF Espanya

El disseny i la posada en marxa d'un Pla Nacional contra la pobresa infantil ha sigut la principal proposta que UNICEF Espanya ha realitzat als partits polítics per a que el tingueren en compte als seus programes electorals.

En aquests moments previs a les eleccions, ens satisfà comprovar que la gran majoria dels partits que previsiblement formaran part del Parlament a la pròxima legislatura han arreplegat aquesta proposició.

El Partit Popular arreplega al seu programa l'impuls a "un pla nacional de lluita contra la pobresa infantil que indentifique les accions prioritàries a favor de la inclusió social dels infants".

El Partit Socialista Obrer Espanyol inclou el compromís d'elaborar "d'acord amb les propostes de Nacions Unides, un Pla de lluita contra la pobresa i l'exclusió social infantil, que establisca una acció coordinada, complementària i eficaç de les Administracions Públiques".

Esquerra Unida arreplega al seu programa les següents propostes: "incrementar el percentatge de despesa pública destinada a les famílies i a la infància, fins a aconseguir almenys la mitjana europea del 2,3%" i "aprobar un Pla d'acció contra la pobresa infnatil i pel benestar de la infància".

Convergència i Unió també impulsarà "l'elaboració i l'implementació del Pla Estatal contra la pobresa infantil, d'acord amb la recomendació del Comitè dels Drets de l'Infant de 2010".

Altres partits com Esquerra Republicana de Catalunya i Iniciativa per Catalunya Verds també inclouen als seus programes aquesta proposta.

Des d'UNICEF Espanya agraïm als partits polítics el respatler a aquesta proposta i la seua disposició a escoltar la veu de les organitzacions que defensen els drets de la infància.

La nueva legislatura que se inicia a partir de las elecciones del 20 de noviembre, coincidiendo con el Día Universal de los Derechos del Niño, nos abre así una puerta para seguir trabajando de forma eficaz en la lucha contra la pobreza infantil en España y seguir haciéndolo también fuera de nuestras fronteras.

La nova legislatura que s'inicia a partir de les eleccions del 20 de novembre, coincidint amb el Dia Universal dels Drets de l'Infant, ens obri així una porta per a continuar treballant de manera eficaç en la lluita contra la pobresa infantil a Espanya i continuar fent-ho també fora de les nostres fronteres.