Entrevista sobre el treball d'UNICEF a Libia

Entrevista amb Iliana Mourad, Responsable de l'Oficina d'UNICEF a Bengasi, Libia.

Iliana Mourad porta 12 anys treballant al món humanitari i aquesta és la seua primera missió amb UNICEF. Hem tingut l'oportunitat de parlar amb ella per a que ens conte la situació en la que es troben els infants a Libia i les accions que está duent a terme UNICEF per a garantir que es complisquen els drets de la infància.

Pregunta: Quina és la situació actual de la infància a Libia? Resposta: Abans de l'inici de la guerra, Libia era un país amb un considerable nivell econòmic. No obstant això, als últims nou mesos la guerra ha causat una notable destrucció a la xarxa de salut i innombrables escoles han sigut destruïdes o estan infectades amb mines i/o munició sense explotar. També hi ha molta gent desplaçada ocupant les escoles. Els infants han sigut testimonis a diari d'imatges de guerra que han deixat un impacte inesborrable al seu futur. Avui dia, en molts llocs ha començat el procés de restauració dels serveis de salut i escoles, encara que aquest procés serà llarg, costós i difícil.


P: Quin treball està realitzant UNICEF en protecció de la infància? R: UNICEF està desenvolupant diversos programes de protecció. D'una banda, està treballant amb diverses ONG, desenvolupant projectes d'educació i sensibilització sobre els drets dels infants. D'altra banda, estem treballant amb els ministeris d'educació i assumptes socials per a desplegar una àmplia gamma d'activitats escolars i socials per a protegir als infants. Aquests projectes inclouen formació sobre els drets dels infants i seguiment d'incidents de violència contra ells. També estem treballant en protecció de malalties infeccioses, en diversos projectes per a millorar la qualitat de l'aigua i sanejament.
 

P: El 17 de septembre es van reobrir les escoles en algunes parts del país, quins avanços n'hi na al respecte i què està fent UNICEF per a assegurar que tots els infants tornen a les aules?


R: És cert que les escoles es van reobrir a l'Est del país. La guerra va impedir que els infants finalitzaren l'any escolar. Hi ha moltes escoles que van patir saquejos, així com greus destruccions en infraestructures i falta d'equipament escolar bàsic, com pupitres i cadires. També hi ha escoles que encara estan contaminades amb càrrega viva (munició sense explotar). UNICEF està recolzant a diverses ONG que treballen a les escoles, desactivant la munició i oferint una formació especialitzada per a infants i professors sobre els explosius no detonats i les mines.

P: Davant l'impacte que un conflicte d'aquestes característiques té als infants, s'estan duent a terme accions de suport psicosocial?

 

R: Si, hi ha diversos projectes amb un enfocament de suport psicosocial per a ajudar als infants a superar l'impacte del conflicte. Aquests projectes tindran lloc a les escoles, els camps de desplaçats i també als pobles afectats pel conflicte. 

P: Quins són els següents passos que durà a terme UNICEF en protecció i educació de la infància?


R: UNICEF té la intenció de continuar amb els seus projectes i programes educatius, començant amb una avaluació del sistema educatiu i les escoles. D'altra banda, estem col·laborant amb altres ONG per a desenvolupar projectes de suport psicosocial. A més, continuarem amb els projectes de millora de les condicions de l'aigua i sanejament per a garantir millors condicions de vida als infants de Libia.

P: Quina és la crida que fa UNICEF als donants per a assegurar la continuïtat del seu treball al suport de la infància?

R: UNICEF requereix un suport d'almenys un milió i mig de dòlars per a assegurar la continuïtat del seu treball fins a la fi d'aquest any.