Entrevista sobre o traballo de UNICEF en Libia

Entrevista con Iliana Mourad, Responsable da Oficina de UNICEF en Bengasi, Libia

Iliana Mourad leva 12 anos traballando no mundo humanitario e esta é a súa primeira misión con UNICEF. Tivemos a oportunidade de falar con ela para que nos conte a situación na que se atopa os nenos en Libia e as accións que está a levar a cabo UNICEF para garantir que se cumpren os dereitos da infancia. 
 

 

 

Pregunta: Cal é a situación actual da infancia en Libia?

Resposta: Antes do inicio da guerra, Libia era  un país cun considerable nivel económico. No entanto, nos últimos nove meses aguerra causou unha notable destrución na  rede de saúde e innumerables escolas foron destruídas ou están infectadas con minas e/ou munición sen explotar. Tamén hai moita xente desprazada ocupando as escolas. Osnenos foron testemuñas a diario de imaxes de guerra que deixaron un impacto indeleble no seu futuro. Hoxe en día, en moitos lugares empezou o proceso de restauración dos servizos de saúde e escolas, con todo este proceso será longo, custoso e difícil.


 P: Que traballo está a realizar UNICEF en protección da infancia?

R: UNICEF está a desenvolver variosprogramas de protección. Por unha banda, está a traballar con varios ONG, desenvolvendo proxectos de educación e sensibilización sobre os dereitos dos nenos. Doutra banda, estamos a traballar cos ministerios de educación e asuntos sociais para despregar unha ampla gama de actividades escolares e sociais para protexer aos nenos. Estes proxectos inclúen formación sobre os dereitos dos nenos e seguimento de incidentes deviolencia contra eles. Tamén estamos a traballar en protección de enfermidades infecciosas, en varios proxectos para mellorar a calidade da auga e saneamento. 

P: O 17 de setembro reabríronse as escolas nalgunhas partes do país, que avances hai respecto diso e que está a facer UNICEF para asegurar que todos os nenos volven ás aulas?
 
R: É certo que as escolas se reabriron no Leste do país. A guerra impediu que os nenos finalizasen o ano escolar. Hai moitas escolas que sufriron saqueos, así como graves destrucións en infraestruturas e  falta de equipamento escolar básico, como pupitres e cadeiras. Tamén hai escolas que aínda están contaminadas con carga viva (munición sen explotar)  UNICEF está a apoiar a varios ONG que traballan nas escolas, desactivando a munición e  ofrecendo unha formación especializada para nenos e profesores sobre os explosivos non detonados e as minas.  
P: Ante o impacto que un conflito destas características ten nos nenos, están a levarse a cabo acciones de apoio psicosocial?

R: Si, hai diversos proxectos cun enfoque deapoio psicosocial para axudar aos nenos asuperar o impacto doconflito. Estes proxectos terán lugar nas escolas, os campos de desprazados e tamén nos pobos afectados polo conflitoP: Cales son os seguintes pasos que levará a cabo UNICEF en protección e educación da infancia?
 
 
R: UNICEF ten a intención de seguir cos seus proxectos e programas educativos, empezando cunha avaliación do sistema educativo e as escolas. Doutra banda, estamos a colaborar con outra ONG para desenvolver proxectos de apoio psicosocial. Ademais seguiremos cos proxectos de mellora de condiciónelas da auga e saneamento para garantir mellores condicións de vida aos nenos de Libia.P: Cal é o chamamento que fai UNICEF aos doantes para asegurar a continuidade do seu traballo no apoio da infancia?
R: UNICEF require un apoio de polo menos un millón e medio de dólares para asegurar a continuidade do seu traballo até o fin deste ano.