Avanços en la lluita contra el VIH/SIDA

S'han produït grans avanços en la prevenció i tractament del VIH/SIDA a nivell mundial, gràcies a una inversió estable i a llarg termini. L'informe sobre la Resposta Global al VIH/SIDA revela que la millora de l'accés als serveis sanitaris relacionats amb el VIH ha tingut com resultat un descens del 15% en el nombre de noves infeccions en l'última dècada.

A més, l'informe elaborat per l'Organització Mundial de la Salut (OMS), el Fons de Nacions Unides per a la Infància (UNICEF) i el Programa Conjunt de Nacions Unides sobre la SIDA (ONUSIDA) posa de manifest que s'ha aconseguit reduir en un 22% l'índex de mortalitat per causes relacionades amb el VIH/SIDA.

“El món ha tardat deu anys a aconseguir-ho”, ha dit Gottfried Himschall, Director del departament de VIH en l'Organització Mundial de la Salut. “Hi ha una possibilitat real d'avançar contra l'epidèmia. Però això únicament es pot aconseguir mantenint i accelerant aquest impuls durant les pròximes dècades”.

Els avanços representen una esperança per al futur. Especialment en temps d'austeritat econòmica, serà primordial engegar les últimes troballes i les noves tecnologies per millorar l'eficiència i efectivitat dels programes contra el VIH/SIDA en molts països.

“Mentre que els adults han pogut beneficiar-se de tractaments, cures i suport, percebem que el progrés per als infants és més lent”, assenyala Leila Pakkala, Directora d'UNICEF en Ginebra, “la cobertura de les intervencions per als infants segueix sent alarmantment baixa. A través de l'acció coordinada i les estratègies centrades en la igualtat, hem d'assegurar-nos que els esforços globals funcionaran per als infants tant com per als adults”.

AvanÇOS en la lLUITA contra el VIH/SIDA
  • Ha millorat l'accés als serveis de diagnòstic del VIH/SIDA, els quals van fer possible que el 61% de les dones embarassades a l'Est i el Sud del continent africà pogueren realitzar-se la prova i rebre assessorament.
  • Prop de la meitat (48%) de les dones embarassades que requereixen medicaments per a prevenir latransmissió del VIH als seus fills, el van rebre en 2010.
  • La teràpia o tractament antirretroviral (ART), el qual no sols millora la salut i el benestar de les personas que viuen amb el VIH /SIDA, sinó que també prevé la transmissió, es troba ara a disposició de 6,65 milions de persones a països de renta mitjana i baixa. En total, el 47% de les 14,2 milions de persones que el necessiten, disposen d'aqueix tractament.
  • L'informe admet que la inversió en serveis deVIH/SIDA podria conduir a uns beneficis totals de fins 34.000 milions de dòlars en 2020 gràcias a un increment de l'activitat econòmica i la productivitat, molt més que el cost dels programes de tractaments antirretrovirals.
RePtEs pendents
  • Més de la meitat de les persones que necessiten teràpia antirretroviral a països amb rentes baixes i mitjanes encara no tenen accés a ella.
  • Alguns països encara estan dissenyant els seus programes per a les persones que tenen més risc de contraure el VIH/SIDA.
  • A tot el món, la majoria (64%) depersones que viuen amb el VIH/SIDA i una franja d'edat compresa entre els 15 i els 24 anys són dones. L'índex és, fins i tot, més elevat a Àfrica subsahariana, on les xiquetes i les joves infectades arriben a un 71%. El principal motiu és que ni tan sols coneixen les mesures de prevenció.
  • Algunes poblacions clau es veuen contínuament marginades. AEuropa de l'Est i Àsia Central, més del 60% de les persones que viuen amb VIH/SIDA consumeixen drogues injectades de manera habitual. No obstant això, aqueix colectiu correspon sols al 22 per cent d'aquells que reben tractament antirretroviral.
  • Encara que la millora dels serveis de prevenció de la transmissió de mare a fill ha evitat unes 350.000 noves infeccions, entorn de 3,4 milions d'infants viuen amb VIH/SIDA i molts d'ells no tenen tractament. Sols un de cada quatre infants va rebre teràpia antirretroviral en 2010 als països de rentes baixes o mitjanes. No obstant això, l'accés al tractament per part dels adults és més ampli: de cada dues persones adultes que van necessitar el tractament, el van rebre.