Augmenta el nombre de víctimes d’abús sexual a la Costa d’Ivori

La crisi política que travessa la Costa d’Ivori des del mes de novembre ha provocat un increment de la criminalitat. En este sentit, les denúncies per abús sexual han augmentat, de manera que UNICEF treballa en la protecció dels infants contra esta classe d’actes. 

Rose (nom fictici) té 12 anys i és estudiant de secundària. A final del 2010 va viure un dels episodis més traumàtics de la seua vida, tal com conta amb horror sa mare, Angeline (nom fictici, de 37 anys): “Treballe en un restaurant i vaig enviar Rose a fer un encàrrec. El meu fill va arribar corrent, tot tremolant i panteixant. Només pogué dir: ‘Mare!, mare!, han violat Rose!’.

Angeline es va posar en contacte amb l’Organització per a la Solidaritat i el Desenvolupament d’Àfrica (OIS en les sigles en anglés), entitat que li va oferir ajuda des del primer moment. “Es van fer càrrec de tot perquè en eixos moment no saps què cal fer”.

Aby diu que cada dia que passa Rose es troba millor. “Abans era una persona trista. Patia, com la majoria de les víctimes”. “Ara ja li veig als ulls una espurna d’esperança”. Rose espera convertir-se en professora de francés quan es dissipe la crisi política i l’escola torne a obrir.

Augment de la violència contra les xiquetes

L’any 2010 es van produir 51 casos d’abús sexual a Bouaké en els quals 32 víctimes eren menors de18 anys. Les denúncies decasos de violació augmenten a tot el país, encara que la majoria passen inadvertides, tal com denuncien els experts.

Per a Laeticia Bazzi, responsable de Protecció Infantil d’UNICEF a la Costa d’Ivori, el nombre de casos de violència sexual i d’abús contra els infants és inacceptablement elevat.

Aby Tuo, especialista en qüestions de gènere de l’Organització per a la Solidaritat i el Desenvolupament d’Àfrica (OIS en les sigles en anglés) afirma: “Cada vegada es denuncien més casos d’abusos sexuals”.

Tuo conta que cada mes es denuncien una mitjana de cinc casos d’abusos sexuals, en comparació d’una mitjana mensual de tres casos entre els mesos de gener i d’octubre del 2010.

Augment de la protecció

UNICEF i l’organització aliada OIS han intensificat esforços en este camp. Les víctimes requerixen un seguiment mèdic a fi d’avaluar-ne la salut i previndre la transmissió del VIH. Els assistents socials i psicòlegs proporcionen ajuda psicològica i judicial.

“Les xiquetes que han sigut violades han de viure amb eltrauma psicològic durant la resta de vida”, explica Laetitia Bazzi.

Un altre dels principals problemes a què s’enfronten les víctimes són els efectes sobre les famílies. “Per a alguns pares i mares, la virginitat és el més important. Tant, que el seu món s’afona”, tal com explica l’especialista en qüestions de gènere.

  “Algunes víctimes no s’atrevixen a parlar-ne i només ho confien a les ties, a les amigues o a les àvies. N’hi ha que preferixen que el seguiment es faça fora de la casa familiar, per tal d’evitar l’estigmatització social “, afegix.