Drets i emocions

Activitat per celebrar el Dia de la Infància

20 de novembre

Descarrega el PDF

Drets i emocions

Activitat per aprendre a expressar com ens fan sentir els drets i les injustícies

Què ens fan sentir els drets? Quan els drets no es compleixen es produeix una injustícia i tots sabem què és el sentiment d'injustícia i ho hem experimentat alguna vegada. Normalment, les injustícies ens fan sentir malament, mentre que el compliment dels drets ens fa sentir bé.

En aquesta activitat proposem aprofundir en el coneixement dels drets de la infància des d'una perspectiva emocional i d'empatia.

Portada del documento

 

Com més paraules tenim per definir les nostres emocions, més capaços som d'entendre-les i expressar-les i més riquesa d'emocions podem percebre i manejar. Aquest aprenentatge és clau durant la infància i l'adolescència per adquirir maduresa emocional i protegir la nostra salut mental.

Inscriu-te a l'activitat i descarrega el PDF amb les plantilles per treballar a l'aula.

Inscriure'm

 

 

Guia per a educadors

 

 • Celebrar el Dia Mundial de la Infància (20 de novembre).
 • Estimular una reflexió sobre els drets de la infància que volem reivindicar al Dia Mundial de la Infància.
 • Fomentar la capacitat d'expressió emocional i d'empatia.
 • Identificar les vulneracions de drets com a injustícies i ser capaços de posicionar-nos.
 • Sumar-se a la celebració del Dia Mundial de la Infància a tot el món, un dia en què els xiquets, xiquetes i adolescents prenen la paraula. 

Pots inscriure el teu grup o aula a l'activitat per descarregar-te la plantilla, el manifest i el pòster dels drets.

 • Document amb les fitxes de situació, les llistes d'emocions i el manifest per a l'aula.
 • Pòster dels drets de la infància.
 • Paper per imprimir a l'aula i cola o altre material per fixar les etiquetes d'emocions sobre el paper.
 • Material d'escriptura per completar el manifest i signar-lo. També colors o materials per decorar el document final.

1.   Presentem el cas

En funció del tamany del grup o aula i el tema que vulguem tractar, podem optar per presentar un cas únic i que tota l'aula hi treballe o seleccionar-ne diversos per ser treballats en diferents grups. Cada fitxa de cas presenta la situació d'un xiquet, xiqueta o adolescent que veu perillar el compliment dels seus drets.

L'aula es divideix en grups de 4 o 5 participants i cada grup rep una còpia de la fitxa de cas.

2. Seleccionem i repartim les etiquetes d'emocions i sentiments

A més de la fitxa, cada grup rep una sèrie d´etiquetes amb noms d´emocions i sentiments. No cal que tots els grups reben les mateixes i poden estar repetides.

Cada grupo estudia el caso y asigna etiquetas a cada pregunta relacionada con la situación:

 • Com creiem que se sent la persona que viu aquesta situació.
 • Com ens sentim en conèixer la seua situació.
 • Com se sentirà aquesta persona si se soluciona el problema.
 • Com ens sentiríem si ajudassem aquesta persona.

 

3.  Posada en comú

Una vegada completades les fitxes, les posem en comú a l'aula. Si tots els grups han treballat sobre el mateix cas, podem generar una fitxa gegant que incorpore les aportacions de tots els grups. Si s'han treballat diferents casos, podem analitzar quines emocions comparteixen entre elles i quines són diferents.

Algunes preguntes per dinamitzar l'activitat durant el treball en grups i durant la posada en comú:

 • ¿En qué se parecen las emociones de la columna izquierda y la de la derecha? ¿Son emociones parecidas o muy diferentes? ¿Por qué crees que pasa esto? Pista para dinamización: Los dos bloques de la izquierda reflejan el punto de vista de la persona afectada y los de la derecha el nuestro.
 • ¿En qué se parecen las emociones de la fila de arriba y las de la de abajo? ¿Son muy distintas? ¿Dirías que son opuestas? ¿Podrías haber rellenado las filas de abajo con antónimos de las emociones de las filas de arriba? Pista para dinamización. La fila de arriba contiene las emociones que despierta la injusticia y la de abajo, las emociones que surgen de la protección del derecho.
 • ¿Ha habido debate respecto a alguna emoción? ¿Por qué?
 • ¿Entendemos todas las emociones que hay escritas en las etiquetas? ¿Cuáles no conocíamos? 
 • ¿Qué etiquetas no se han utilizado? ¿Por qué? ¿Por qué no conocemos la palabra? ¿Por qué no entendemos la emoción? ¿Por qué no aplica a la situación de la ficha? ¿Incluirías alguna emoción que no esté en las etiquetas?
 • ¿Qué hemos aprendido sobre los derechos, las injusticias y las emociones?
 • ¿Cómo nos afecta emocionalmente el cumplimiento e incumplimiento de los derechos? ¿Cómo nos afecta en otras dimensiones: legal, social, económica, educativa, sanitaria, familiar...? ¿Cómo afecta a nuestro futuro?

 

 • En què s'assemblen les emocions de la columna esquerra i de la dreta? Són emocions semblants o molt diferents? Per què creus que passa això? Pista per a dinamització: Els dos blocs de l'esquerra reflecteixen el punt de vista de la persona afectada i els de la dreta el nostre.
 • En què s'assemblen les emocions de la fila de dalt i les de la de baix? Són molt diferents? Diries que són oposades? Podries haver emplenat les files de baix amb antònims de les emocions de les files de dalt? Pista per a dinamització. La fila de dalt conté les emocions que desperta la injustícia i la de baix, les emocions que sorgeixen de la protecció del dret.
 • Hi ha hagut debat respecte a alguna emoció? Per què?
 • Entenem totes les emocions que hi ha escrites a les etiquetes? Quins no coneixíem?
 • Quines etiquetes no s'han fet servir? Per què? Per què no coneixem la paraula? Per què no entenem l'emoció? Per què no aplica a la situació de la fitxa? Inclouries alguna emoció que no està a les etiquetes?
 • Què hem après sobre els drets, les injustícies i les emocions?
 • Com ens afecta emocionalment el compliment i l'incompliment dels drets? Com ens afecta en altres dimensions: legal, social, econòmica, educativa, sanitària, familiar...? Com afecta el nostre futur?

 

4.  Redactem el nostre manifest

Al document descarregable que conté les fitxes i les etiquetes trobareu també un model de manifest que podeu imprimir per expressar el vostre compromís comú amb els drets de la infància i l'adolescència. Aquest manifest pot ser signat per tot el grup, llegir-se el Dia Mundial de la Infància i exposar-se a un lloc visible per poder recordar els nostres compromisos al llarg de l'any.

 

Aquesta activitat pot ser un suport per enfortir les competències emocionals, lingüístiques i relacionals del nostre alumnat, però per això s'ha d'adaptar al moment maduratiu de cada grup:

 • Amb xiquets i xiquetes molt xicotets: seleccioneu només les etiquetes amb paraules més senzilles, d'acord amb l'edat del vostre grup. No cal que utilitzeu moltes etiquetes i els conceptes es poden repetir. L'important en aquesta etapa no és tant l'amplitud de vocabulari, sinó entendre les diferències entre les emocions pròpies i les dels altres i el canvi d'emocions en situacions negatives i positives.
 • Al llarg d'Educació Primària, es pot ampliar el rang de paraules i fins i tot proposar la invenció de paraules que designen emocions mixtes i que no es vegen reflectides a les etiquetes.
 • A partir de secundària, es poden fer servir totes les paraules, buscar noves paraules a través de sinònims i antònims i fins i tot introduir paraules en altres idiomes que reflecteixen emocions i sensacions intraduïbles al nostre idioma, com yuay bei (del xinès) o sukha (del sànscrit) . En aquesta etapa es pot ampliar encara més l'activitat, per exemple:
 • Utilitzant les paraules i emocions per crear contingut artístic relacionat amb els casos: poesia, còmic, il·lustració…
 • A través d'un joc de detectius: un grup crea una història semblant als casos proposats i omple la fitxa, sense explicar el cas. La resta de grups ha d'endevinar quin dret ha estat vulnerat i reparat a través de les etiquetes i fent preguntes.
 • Si difoneu la vostra feina en xarxes socials, feu servir els hashtag #dretsiemocions i #educadrets perquè arribe al major nombre de gent possible.

 • Feu fotos del procés i del manifest. Totes aquestes fotos us ajudaran que altres coneguen aquesta activitat i que potser s'animen a fer-la.
 • A cursos superiors podeu organitzar un equip de premsa que faça el seguiment de la jornada i puguen escriure un post per al vostre blog. Assegureu-vos que les persones a qui fotografien els donen permís per fer-los fotos.
  Si vols que publiquem imatges de la vostra activitat en aquesta web, envieu-nos un correu a [email protected] Ens encantarà difondre-les!

Tots els dies de l'any són dies de la infància. El matís especial que té el 20 de novembre és que permet donar visibilitat a la importància que té la participació infantil al seu entorn proper, a la societat i per al desenvolupament de la humanitat. Les visions, percepcions, opinions i propostes de xiquets, xiquetes i adolescents són rellevants, encara que no sempre disposen de les eines, les competències i els canals per fer-se escoltar.

El concepte de takeover (presa de control), proposat per UNICEF a tot el món per al 20 de novembre, es basa en la idea que siguen els xiquets, xiquetes i adolescents els que assumeixen rols de responsabilitat en el seu entorn (mitjans de comunicació , política, empreses…) o que aporten la seua visió sobre temes sobre els quals habitualment no se'ls pregunta.

Aquestes activitats permeten aprofitar els dies propers al 20 de novembre per donar veu a la infància i fomentar el dret a expressar la seua opinió i que siga tinguda en compte. Des d'una perspectiva educativa donem especial importància a l'adquisició de competències de participació i a l'adquisició d'un aprenentatge significatiu relacionat amb els drets de la infància i de les responsabilitats que hi estan associades. Pots seguir les iniciatives que es desenvoluparan durant aquest mes de novembre a tot el món a través dels hashtags. #WorldChildrensDay#DiaMundialDeLaInfancia i #MiEscuelaMisDerechos

Aquesta activitat està indicada per a tots els nivells educatius, fent les adaptacions curriculars necessàries.

Objectius

 • Reconéixer els drets de la infància i de l'adolescència com a drets humans.
 • Entendre la importància dels drets de la infància a la nostra vida i com són inseparables del nostre benestar físic, emocional i social.
 • Descobrir paraules i conceptes que ens ajuden a millorar la nostra capacitat d'entendre les situacions que ens envolten, com ens sentim davant seu.
 • Contribuir a enfortir el dret a la participació i a la llibertat dexpressió.
 • Treballar en equip al llarg del curs per uns compromisos compartits al manifest.

 

Coneixements

 • Els drets de la infància.
 • Emocions i sentiments.
 • Sinònims i antònims.

 

Actituds

 • Respecte per la manera com altres persones afronten les diferents situacions en les seues vides.
 • Solidaritat amb les persones que viuen dificultats.
 • Valor de les emocions pròpies i alienes.
 • Interès per la promoció i defensa dels drets de la infància.

 

Competències

 • Capacitat de definir i expressar emocions, sentiments i sensacions.
 • Treball en equip.
 • Expressió verbal.

 

 • El dret a la participació de xiquets, xiquetesi adolescents i a expressar la seua opinió en els assumptes que els afecten.
 • El dret a l'educació, al coneixement dels seus drets i a l'aprenentatge emocional.
 • El dret al desenvolupament i que cada xiquet o xiqueta assolisca el seu màxim potencial a la vida.
 • Els Objectius de Desenvolupament Sostenible, especialment l'ODS núm. 4 “Educació de qualitat”

Material didàctic per a l'aula

Descarrega't el PDF amb les fitxes de casos, les etiquetes d'emocions i sentiments i el manifest per reivindicar els drets de la infància des de l'aula.

Aconsegueix-omplint aquest formulari

*Per què demanem aquestes dades?:

Aquesta informació ens ajuda a millorar la nostra feina:

 • Les dades de contacte sobre el vostre centre ens permeten donar-vos suport, en el cas que en necessiteu.
 • Les dades sobre l’activitat ens ajuden a saber quins temes preocupen a la infància i orienten les nostres propostes.

Gràcies!

Amb aquesta activitat, hi ha algun dret de la infància que vulguis tractar especialment? Quina?

Pots triar més d'un

Data de l'activitat