Semana de acción mundial pola educación

A educación é un dereito humano fundamental e contribúe a mellorar as condicións de vida e erradicar o círculo de pobreza que sofren os nenos no mundo en desenvolvemento. Non obstante, 67 millóns de nenos e nenas non poden ir á escola primaria, a maioría en África subsahariana e Asia meridional.  

A Campaña Mundial pola Educación (CME) puxo en marcha a Semana de Acción Mundial pola Educación instando os gobernos e a comunidade internacional a que manteñan as súas promesas e garantan aatención e a educación naprimeira infancia. A só tres anos da data fixada para alcanzar o segundoObxectivo de Desenvolvemento do Milenio de Nacións Unidas (a educación primeira universal), en 2012 a Campaña Mundial pola Educación (CME) céntrase en defender o dereito á educación temperá, a etapa que comprende dos 0 aos 8 anos de idade. O xogador de baloncesto Pau Gasol, Embaixador de UNICEF España, sumouse a esta iniciativa mostrando unha vez máis o seu compromiso cos dereitos da infancia. Gasol lanzou en 2010 O proxecto de Pau, que promove a educación para todos os nenos, en especial os máis vulnerables. O Embaixador deUNICEF destaca que "a idade de cero a cinco anos é o período máis crítico de desenvolvemento nun neno. Se non lles damos as oportunidades axeitadas, pode influír negativamente para o resto da súa vida". Gasol falou sobre a educación nun podcast.

A GRANde IMAxE

Baixo o lemaCon dereitos dende o principio. Por unha educación temperá de calidade, aCME propón levar a cabo "A Grande Imaxe", unha gran colaxe composta por todas e cada unha das imaxes (fotos, debuxos, etc.) que nenos, nenas, mozos e adultos queiran compartir inspirándose no "dereito á atención e á educación na primeira infancia". Nas imaxes búscase que plasmen o que supón para eles a educación ou algún recordo que queiran rescatar da súa experiencia na escola, e que as acompañen de mensaxes dirixidos aos representantes políticos de cada ámbito, esixíndolles que poñan os medios necesarios para lograr o respecto da educación da primeira infancia.  

Participar é moi sinxelo, a través da páxina web da Campaña Mundial pola Educación en España : http://www.cme-espana.org/

La CME es una coalición internacional formada por ONG, sindicatos del entorno educativo, centros escolares y movimientos sociales. Todos coinciden en reclamar el cumplimiento íntegro de los compromisos de la Cumbre de Dakar de año 2000, donde la comunidad internacional se comprometió a garantizar el acceso a una educación.

Pau e a educación

Con este apoio aos dereitos da infancia e á Semana de Acción Mundial pola Educación, Pau Gasol quixo expresar unha vez máis que "todo o mundo debería facer da infancia unha prioridade". A última acción do Embaixador de UNICEF para difundir os dereitos da infancia é o conto Doa 1 día, narrado polo propio xogador en castelán, catalán e inglés. A historia, que pode descargarse para comprimidos e dispositivos móbiles, explica que "hai outros nenos noutras partes do mundo que afrontan dificultades tan grandes que mesmo poñen en risco a súa vida. Doa 1 día di aos nenos e aos adultos que podemos axudalos". Encontrarás os enlaces de descarga nesta  páxina