Os novos riscos aos que se enfronta a infancia no século XXI

Post de Almudena Olaguibel, Área de Sensiblización de UNICEF España

Despois de tres días de formación xunto a 35 xuíces e fiscais de toda España, a conclusión que un saca é que é necesaria a acción coordinada de todos e cada un de nós para que os dereitos dos nenos sexan unha realidade.

O obxectivo do curso deste ano -o noveno que organizamos UNICEF, o IUNDIA e o Consello Xeral do Poder Xudicial- era reflexionar sobre os novos riscos que enfrontan os nenos na sociedade do século XXI.  

Logros e retos para a infancia do século XXI

É verdade que alí se falou sobre todo dos riscos e problemas que impiden a moitos nenos acceder aos seus dereitos, pero tamén repasamos algúnslogros a nivel mundial, como o descenso da mortalidade infantil dos case 12 millóns de mortes en 1990 a un estimado de 6,9 millóns en 2011, ou que xa está escolarizada o 84% da poboación mundial en idade de acudir á escola primaria. Non obstante, cando falamos do noso país, o último informe deUNICEF sobre a infancia en España mostra que o 26,2% dos nenos están en risco de pobreza, e por primeira vez son o grupo de poboación máis pobre. Como recordaba Marta Arias, Directora de Sensibilización e Políticas de Infancia de UNICEF España, "ser un neno pobre en España non significa necesariamente pasar fame, pero si ter moitas máis posibilidades de estar malnutrido; non significa non acceder á educación pero si ter dificultades para afrontar os gastos derivados dela. Non significa non poder ir ao médico pero si pagar algúns tratamentos... ".  

a violencia contra os nenos

Tamén se falou de violencia. Fronte á imaxe que se proxecta nos medios de que os menores son un colectivo violento, a representante de UNICEFRepública Dominicana, Mª Jesús Conde, recordou que son eles as súas principais vítimas, e en todos os ámbitos da súa vida: fogar, escola, institucións e rúas. Pola súa parte, os xuíces e fiscais manifestaron a súa preocupación polas medidas que a lei os obriga a tomar fronte a un comportamento violento dos proxenitores. As medidas de afastamento e internar o neno nun centro non parecen ser as mellores solucións para resolver ese tipo de conflitos nin tampouco para a vida deste neno a longo prazo.  

Contidos perigosos na  rede

O silencio na sala foi completo o último día do curso cando Guillermo Cánovas, Presidente da ONG protegeles, analizou os contidos nocivos e perigosos que circulan pola rede: páxinas pro-anorexia e bulimia, pornografía infantil, violencia extrema, etc. Mentres os nosos fillos están na casa, un lugar que todos consideramos seguro, tamén poden estar expostos a acoso sexual, a intimidacións, ou mesmo ser eles mesmos autores de certos delitos, "co pixama posto"; todo iso a través dun simple acceso a Internet.  

Escoitar os mozos e falar das súas preocupacións

O consello final déunolo Mila Rueda, psicóloga especializada en menores: debemos permitir aos adolescentes ser eles mesmos, escoitalos; e, sobre todo, falar na casa con franqueza de temas como a saúde, as drogas, e das preocupacións e frustracións propias desa idade. A adolescencia non é unha epidemia; é unha etapa moi importante a ter en conta. De grandes riscos, é verdade, pero tamén de grandes oportunidades.