O grupo de comunicación Kantar apoia proxectos en Bangla Desh, Bolivia e Malawi

As empresas do Grupo Kantar (Kantar Media, Taylor e Nelson Sofres e TNS Investigación de Mercados) contribuíron en 2011 con 44.000 euros para proxectos que UNICEF leva a cabo en Bangla Desh, Bolivia e Malawi.

O pasado 22 de decembro, nas oficinas de Kantar Mediaen Madrid, produciuse a entrega do último cheque, por un valor de case 5.000 euros, unha cantidade conseguida a través das iniciativas desenvolvidas polos seus empregados e colaboradores. As iniciativas desenvolvidas pola compañía en España van dende a organización de almorzos solidarios (cociñado por eles mesmos), a organización de rifas, ou a venda de pulseiras ata a recolección de moedas a través dos denominados Good Tubes colocados nas oficinas do grupo. Ademais, a empresa doa 1 euro a UNICEFpor cada quilómetro percorrido polos seus empregados en diversas carreiras solidarias ao longo do ano.

a iniciativa 'Brighter Futures'

A colaboración de Grupo Kantar e UNICEF ten unha vida de 7 anos, e remóntase ao ano 2005 cando a corporación entregou a UNICEF unha doazón tras o terremoto que asolou o Sueste Asiático. Co paso do tempo, a alianza reforzouse ata o punto que a compañía desenvolveu unha iniciativa chamada Brighter Futures baixo a cal se financian os proxectos deUNICEF en diferentes países.

Actualmente o obxectivo de Brighter Futures é conseguir un millón de euros ata 2014, para tres proxectos de educación e protección infantil de UNICEF en Malawi, Bangla Desh e Bolivia.

Brighter Futures, apoia a UNICEF para que os nenos destes países poidan ter unha vida mellor e desenvolver todo o seu potencial, de forma que no futuro poidan acabar co círculo de pobreza.

Bangla desh

O proxecto enBangla Desh ten como obxectivo apoiar os nenos que se ven obrigados a traballar, normalmente en condicións de extrema perigosidade. O programa de UNICEF traballa na escolarización destes nenos, dándolles soporte legal e servizos básicos de saúde, e creando centros de acollida para máis de 6.000 nenos e2.500 familias.

Bolivia

Actualmente,máis de 2,2 millóns de nenos e adolescentes en Bolivia son vítimas da violencia. O programa de protección infantil deUNICEF a través de Brighter Futures ten como obxectivoprevir e protexer estes mozos contra a explotación e a discriminación mediante diferentes accións, entre as que se encontran o traballo co Goberno para revisar as leis de protección, e a creación de 9 centros destinados a xestionar eficazmente os casos de nenos e adolescentes vítimas ou testemuñas de delitos.

Malawi

Máis de600.000 nenos menores de 15 anos en Malawiperderon un ou os seus dous proxenitores debido aoVIH/SIDA. O obxectivo deste proxecto é construír Childrens Corners, é dicir edificios comunais construídos porUNICEF para dar acollida a miles de nenos orfos a causa do VIH-SIDA. O proxecto ten como obxectivo chegar a 80.000 orfos e outros nenos vulnerables a través da creación e o fortalecemento de 150 destes novos centros comunitarios.