No medio do conflito, UNICEF amplía os esforzos para lograr que os nenos sirios volvan á escola

Mentres o novo ano escolar comeza en Sirya, moitos nenos enfróntanse a retos extraordinarios para poder continuar coa súa educación. En tres anos, o conflito deixou unhas 4.000 escolas (case unha de cada cinco) danadas, destruídas ou convertidas en refuxio para familias desprazadas no interior do país.

 

 

casi 2 millóns de nenos sirios  abandonaron a escola

Dende o último ano escolar, case dous millóns de nenos sirios entre 6 e 15 anos abandonaron a escola debido ao desprazamento e a violencia. UNICEF, co Ministerio de Educación e outros aliados en Sirya, está a apoiar unha campaña de volta á escola cuxo obxectivo é chegar a un millón de nenos en idade escolar de primaria afectados polo conflito.


"Esta campaña ten como obxectivo aumentar a inscrición dos nenos que se encontran desprazados no interior do país cuxa educación se viu interrompida, nalgúns casos por terceiro ano consecutivo," dixo Youssouf Abdel-Jelil, representante de UNICEF en Sirya. "É vital para o benestar dos nenos, así como para o futuro da sociedade, apoialos no seu regreso aos estudos".

 

OS NenOS sirios QUE NOn PoiDAN IR á  ESCoLA RECIBIRÁN UN PROGRAMA DE AUTO-APRENDIZAxE

UNICEF está a distribuír mochilas, con artigos como bolígrafos e cadernos, a un millón de nenos nas 14 provincias de Sirya. Arredor da metade destas subministracións xa están en camiño ás áreas máis necesitadas como Raqqa, Deirez ezZor, Homs, Hassakeh e a campiña de Damasco para a súa distribución nas escolas.

Ademais,UNICEF proporciona 5.000 kits de aprendizaxe, 3.000 kits de ocio e recreo e 800 de educación infantil.

As comunidades están a recibir mensaxes a través dos medios de comunicación, paneis publicitarios, carteis e folletos sobre o inicio do ano escolar para animar os nenos a que retomen a súa educación.

Este ano,UNICEF emprenderá un programa innovador para chegar a ao redor de 400.000 nenos afectados polo conflito que non poden asistir á escola. Estes nenos serán apoiados a través dun programa de auto-aprendizaxe no fogar.
 

fan falta máis fondos

O programa, deseñado para estudantes de primaria (graos 1-4) céntrase no estudo das linguas árabe e inglés, matemáticas e ciencias. Entregáronse libros de texto e de capacitación para mestres e pais de familia para apoiar os nenos no auto- aprendizaxe.

Para facilitar o acceso á educación a máis nenos dentro de Sirya é necesario un maior apoio económico. Do chamamento global de UNICEF de 110 millóns de dólares para o traballo dentro de Sirya, recibíronse 16 millóns, dos 33 millóns solicitados para educación.

Calquera persoa pode colaborar enviando unha mensaxe de texto coa palabraUNICEF ao 28028, ou realizando un donativo a través da web: www.unicef.es/siria