Nixeria: os servizos ambulatorios salvan as vidas dos nenos con desnutrición

Estímase que máis de 220.000 nenos de Nixeria sofren desnutrición aguda grave, o que pon en risco as súas vidas.

Como resposta a esta situación, estase a levar a cabo unha estratexia integrada de saúde, que recibe o apoio de UNICEF, denominada Xestión comunitaria da desnutrición aguda, a través da cal miles de nenos reciben tratamento en centros terapéuticos ambulatorios.Nestes centros pésase aos nenos, proporciónaselles medicinas e alimento terapéutico. Ademais,adminístraselles as vacinas que non recibiron.
Ata agora, o programa tratou 16.000 nenos menores de 5 anos e preténdese chegar a 31.000 no Estado deKatsina. O programa considérase un modelo para a rexión. "Cun 20% da poboación menor de 5 anos, este tipo de estratexias integradas son fundamentais", afirmaIbrahim Lawal Dankaba, o Representante do goberno local, cuxo equipo traballa en colaboración conUNICEF.
  

a historia de Saidu

Un de cada sete nenos non logra sobrevivir os seus cinco primeiros anos de vida en Nixeria. Saidu ten 10 meses e sofre desnutrición grave. Pasará as próximas oito semanas no programa e os traballadores locais comunitarios da saúde garantirán que a súa nai acuda con el ao centro terapéutico ambulatorio para as visitas rutineiras.UNICEF trata de ampliar a escala destes proxectos no norte, pero a falta de financiamento está a limitar estes esforzos.  

Promover a lactación materna para loitar contra a desnutrición

Neste centro infórmaselles as nais sobre a importancia da lactación materna exclusiva durante os primeiros seis meses da vida dun neno para previr a desnutrición. Non obstante, as tradicións locais fomentan que as mulleres alimenten os seus fillos tamén con auga, a pesar de que o acceso á auga potable é moi limitado.