Malí:dous terzos das vítimas por artefactos sen explotar son nenos

A presenza de municións e explosivos de guerra sen detonar supón unha crecente ameaza para as comunidades do norte e o centro de Malí. Dende abril de 2012, producíronse 60 vítimas a causa destes restos; dúas terceiras partes son nenos.

O nivel de risco podería aumentar aínda máis a medida que as familias desprazadas regresen ás súas casas nas áreas que sufriron a peor parte do conflito.


UNICEF calcula que en decembro de 2012 había polo menos 100.000 nenos expostos, xunto aos seus pais, ao perigo das municións sen explotar (UXO, polas súas siglas en inglés) no norte deMalí.


Esta estimación fíxose antes da intervención militar que, dende xaneiro, incluíu ataques aéreos e operacións terrestres. Aproximadamente 200.000 nenos das zonas afectadas polo conflito no norte e centro deMalí están en risco de sufrir lesións ou de morrer debido aos restos explosivos de guerra.


"Os nenos estaban a xogar cun dispositivo no meu patio. Pensei que non había ningún perigo. Tireino nunha pedra e explotou", dixo Amadou, de 19 anos, supervivente de Mopti que perdeu o dedo da súa man esquerda. "Cando espertei, había sangue por todas as partes. Os meus dous irmáns, de 4 e 16 anos, resultaron feridos. A miña sobriña morreu. Ela só tiña 18 meses. Séntome triste e culpable", agregou.


"O perigo está agora en cada esquina das comunidades do centro e norte deMalí, onde se desenvolveron intensos combates", dixo Françoise Gruloos-Ackermans, Representante de UNICEF Maliano.


"As explosións poden acontecer en calquera lugar e en calquera momento, cando os nenos están de camiño á escola ou cando unha muller vai ao mercado (...) Unha nai non vai a traer os seus fillos ao centro de saúde se cre que os arredores están contaminados con artefactos explosivos sen detonar. Un mestre non vai volver á escola se o patio está cheo de municións abandonadas", agregou Ackermans.

 

CAMPAÑAS DE SENSIBILIZACIÓN

Co fin de protexer mellor os civís da ameaza dos explosivos, os aliados apoiados por UNICEF realizaron actos públicosdurante os últimos cinco meses en escolas, mercados e lugares de traballo para concienciar unhas 27.000 persoas.

Non estamos sempre cos adultos (...) Se os nenos non o saben, poden coller unha granada ou outro explosivo coma se fose un xoguete. Eles non se decatan de que poden sufrir danos. Se os nenos non participan nestas actividades informativas, isto é un problema, dixo Adidiatou, de 13 anos, despois de asistir a unha sesión informativa.

A través deemisoras de raio nacionais e comunitarias, difundíronse mensaxes en cinco idiomas que poden salvar vidas. Así mesmo, producíronse carteis e outros materiais con artistas malienses.

En 2013,UNICEF e os seusaliados teñen previsto aumentar as actividades de información sobre o risco das minas e realizar campañas de sensibilización en raio, especialmente nas rexións do norte, co fin de sensibilizar preto de 400.000 persoas das zonas afectadas polo conflito.