HAC 2014: as emerxencias de 2014 nun minuto

En 2014, 10 países sofren as crises humanitarias máis graves:
En 2014 UNICEF prestará asistencia humanitaria nestes países e en moitos máis, ata un total de 50.
Países onde 85 millóns de persoas necesitan axuda humanitaria, onde 59 millóns de nenos están en risco.
 

HAC 2014:  NECESíTANse FONDOS PARA DAR RESPUESTA áS NECESIDADES DOS NenOS

O chamamento feito por UNICEF é de 2.200 millóns de dólares (1.605 millóns de euros), co obxectivo de alcanzar os seguintes resultados:
  • 2,7 millóns de nenos serán tratados contra a desnutrición aguda grave.
  • 19 millóns de nenos serán vacinados contra o sarampelo.
  • 23 millóns de nenos terán acceso a auga potable para beber, cociñar e para a súa hixiene persoal.
  • 2 millóns de nenos recibirán apoio psicolóxico para sobrepoñerse dos traumas vividos.
  • 6,9 millóns de nenos terán acceso a unha mellor educación formal e non formal.
  • 174.000 persoas terán acceso a información, probas e tratamento contra o VIH/SIDA.