HAC 2014: les emergències del 2014 en un minut

El 201410 països pateixen les crisis humanitàries més greus:
El 2014 UNICEF prestarà assistència humanitària en aquests països i en molts més, fins a un total de 50.
Països on 85 milions de persones necessiten ajuda humanitària, on 59 milions d'infants estan en risc.
 

HAC 2014: Es NECEsSITeN FOnS PeR DonAR RESPoSTA A LeS NECESsItAtS DELS infantS

La crida fet per UNICEF és de 2.200 milions de dòlars (1.605.000 d'euros), amb l'objectiu d'assolir els següents resultats:
  • 2,7 milions d'infants seran tractats contra la desnutrició aguda greu.
  • 19 milions d'infants seran vacunats contra el xarampió.
  • 23 milions de nens tindran accés a aigua potable per beure, cuinar i per a la seva higiene personal.
  •   2 milions de nens rebran suport psicològic per sobreposar-se als traumes viscuts.
  • 6,9 milions d'infants tindran accés a una millor educació formal i no formal.
  • 174.000 persones tindran accés a informació, proves i tractament contra el VIH/sida.