España é o cuarto país da UE con máis desigualdade infantil

A desigualdade infantil en España en función dos ingresos das familias sitúanos á cola dos países desenvolvidos.
 
Somos o sexto país con máis desigualdade infantil en materia económica da Organización para a Cooperación e o Desenvolvemento Económicos (OCDE), e o cuarto da Unión Europea (UE), tan só por diante de Romanía, Bulgaria e Grecia.
 
Así o demostra noso informe Equidade para os nenos. O caso de españa, que presentamos no Congreso dos Deputados para pedir aos políticos que inclúan a desigualdade infantil entre os temas prioritarios das recentemente creadas comisións de infancia no Congreso e o Senado.
 
Máis dun terzo dos nenos españois vive en risco de pobreza ou exclusión social pero, a pesar diso, España é o país da UE que menos porcentaxe do PIB dedica ás prestacións monetarias para familias e infancia: un 0,5%, menos dun terzo da media europea. 
 
Tamén é un dos países con menos gasto en protección social aos nenos e as súas familias, co 1,4% do PIB, fronte ao 2,3% da media comunitaria, o 3,7% de Dinamarca, o 3% de Irlanda ou o 2,5% de Francia.
 
Por outra banda, aínda que os datos son mellores e sitúannos na media de países da OCDE en canto a desigualdade infantil en saúde e educación, en termos de satisfacción vital a desigualdade creceu nos últimos anos, afectando especialmente as nenas e o colectivo infantil de inmigrantes.
 

A DESIGUALDADe TEN ROSTRO DE NenO

As desigualdades sociais están a determinar o presente e o futuro dos nenos e nenas en España. Desde UNICEF queremos alertar de que unha parte esencial da nosa sociedade está a quedar á marxe das oportunidades que si gozan outros nenos no noso país.
 
"Non hai ningunha posibilidade de cumprir os dereitos dos nenos se non hai un esforzo decidido dos gobernos para reducir a brecha que separa a uns nenos doutros", afirmou Carmelo Angulo, presidente de UNICEF España.
 
"Facer fronte ás desigualdades sociais que afectan á infancia debe ser unha peza crave en todas as políticas relacionadas cos nenos e o seu benestar económico, social e emocional".
 
O noso informe reoge tamén as medidas positivas que se levaron a cabo, como a aprobación do II Plan Estratéxico de Infancia e Adolescencia 2013-2016, o Plan Nacional de Acción para a Inclusión Social ou a posta en marcha do Fondo Extraordinario para a Pobreza Infantil e do Plan Integral de Apoio á Familia.
 
Con todo, dada a magnitude deste problema, os 48 millóns de euros cos que está dotado o Fondo contra a Pobreza Infantil resultan moi escasos, xa que o investimento en políticas de infancia das administracións públicas por neno diminuíu en máis de 6.300 millóns de euros entre 2010 e 2013.
 

#YOPIDOPACTO: POR UN PACTO DE ESTADO POLA INFANCIA

UNICEF reforza a urxencia de alcanzar un Pacto de Estado pola Infancia que teña en conta as seguintes propostas recollidas no informe:

  • Prestación por fillo de 1.200 euros anuais, empezando polos fogares con menos ingresos.
  • Bolsas escolares, apoio educativo e educación de 0 a 3 anos accesible para todos e gratuíta para os fogares con menos recursos.
  • Garantir o acceso universal á saúde e os medicamentos.
  • Tomar en serio o benestar infantil subxectivo: realizar un barómetro de infancia.
  • Mellorar os indicadores e o seguimento público da desigualdade, en especial a da infancia.

¿Te gustaría hacer algo extraordinario hoy?

Hazte socio. Elige ahora tu aportación mensual.

¿Sabes que puedes recuperar hasta un 80% de tus aportaciones? Más info

Desgravación fiscal

Deducción y desgravación de donaciones a UNICEF

Calcula cuánto te puedes desgravar.

Si has decidido hacerte socio o realizar un donativo puntual a UNICEF España te informamos que puedes desgravarte estas donaciones de tu declaración de la renta.

Éstas son las deducciones aplicables a las donaciones que se realicen a partir del 1 de enero de 2024 a favor de UNICEF España, con la entrada en vigor del Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, que modifica la Ley 49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.

*Cuando durante 3 años se realicen donaciones a una misma entidad por importe igual o superior al del ejercicio anterior.
Personas Físicas (IRPF)Porcentaje de deducción
Primeros 250€80%
Resto a partir de 250€ 40%
Resto a partir de 250€ en Donaciones plurianuales* 45%
Límite deducción base liquidable10%
*Cuando durante 3 años se realicen donaciones a una misma entidad por importe igual o superior al del ejercicio anterior.
**Las cantidades que excedan de este límite se podrán aplicar en los períodos impositivos que concluyan en los 10 años inmediatos y sucesivos.
Personas Jurídicas (IS)Porcentaje de deducción
Donaciones en general40%
Donaciones plurianuales*50%
Límite deducción base imponible**15%
  • Si resides en País Vasco o Navarra las deducciones aplicables pueden ser diferentes.
  • Si eres persona física o jurídica no residente en España y obtienes rentas en nuestro país, tienes también un beneficio fiscal por el importe de tus donativos. Puedes consultarlo en https://sede.agenciatributaria.gob.es/
¿Cómo hago para que mis donaciones a UNICEF aparezcan automáticamente en el borrador de la Renta?

Recuerda que para que podamos informar a la Agencia Tributaria del importe de tus cuotas y donativos es imprescindible que nos hayas facilitado tu NIF y domicilio.

Por favor, si aún no lo has hecho, facilítanos estos datos:

Si quieres ampliar la información sobre estos beneficios fiscales, por favor, consulta la web de la Agencia Tributaria: https://sede.agenciatributaria.gob.es/

 

Si prefieres, contacta con nosotros en el 900 907 074 de lunes a viernes de 9:00h a 21:00h y sábados de 11:00h a 17:00h | [email protected]

España é o cuarto país da UE con máis desigualdade infantil