Crise de Sirya: 2 millóns de nenos poderán seguir aprendendo

A crise de Sirya, que comezou hai máis de 4 anos, está a botar por terra todos os logros en educación que se conseguiron. Desde que empezou a guerra, algúns nenos perderon anos de educación e outros moitos nunca foron ao colexio.

 

Por este motivo, desde UNICEF e co apoio da Unión Europea, puxemos en marcha unha campaña que permitirá que 2 millóns de nenos cuxas vidas quedaron esnaquizadas polo conflito, poidan seguir aprendendo.
 
"Estes recursos axudarán aosnenos sirios a vivir unha vida máis normal e ofreceranlles perspectivas dun futuro mellor. Con todo, a pesar destes esforzos, demasiados nenos permanecen sen escolarizar na rexión", di Johannes Hahn, 
 

CRISe EN SIRyA: 5.000 ESCoLAS ESTÁN INUTILIZADAS

A situación do sistema educativo, como de tantos outros servizos en Sirya, é insustentable. Máis de5.000 escolas en todo o país están inutilizadas porque foron destruídas ou porque serven derefuxio a familias desprazadas. Ademais, máis dun cuarto do total de profesores abandonaron os seus postos debido á guerra.
 
A isto engádese o medo dos pais que non queren que os seus fillos vaian a clase polo perigo que corren de camiño ao colexio ou mesmo alí. Non hai que esquecer que só en 2014, polo menos 60 escolas foron atacadas, en ocasións, deliberadamente. 
 
"Os servizos públicos básicos, incluíndo a educación, chegaron ao seu límite", di Hanaa Singer, representante de UNICEF en Sirya. "Necesitamos facer moito máis para evitar o colapso das institucións educativas e aumentar o acceso dos nenos á educación en todo o país".

CRISIS EN SIRyA: OS NenOS ATRAVESAN ZONAS DE COMBATE PARA fACER os SeUS EXaMES

Con 7,6 millóns de nenos sirios que necesitan asistencia humanitaria de maneira urxente, Siryacorre o risco de perder unha xeración enteira de nenos. O compromiso de investir en educación axudará aos nenos a saír da desesperación e a vulnerabilidade.
 
Resulta verdadeiramente asombrosa a fortaleza e perseveranza dos nenos en Sirya que queren continuar a súa educación. Polo menos o 20 % dos nenos deste país tiveron que pasar por zonas de combate para poder presentarse aos seus exames finais este verán.
 
"Aínda nas peores circunstancias os nenos sirios seguen pedindo aprender porque están a desexar prepararse para un futuro mellor" , explica Hanaa Singer. "Todos debemos axudar aos nenos de Siria porque son o futuro de Siria e van reconstruír o seu país cando volva a paz".
 
Ti tamén podes axudar aos nenos de Sirya. Se queres, doa