Consellos de Participación Infantil e Adolescente

Os días 9, 10 e 11 de novembro terá lugar en Málaga o II Encontro de Consellos de Participación Infantil e Adolescente organizado e patrocinados polo Concello de Málaga, Acción Educativa, Plataforma de Infancia, Save the Children, UNICEF e En Babia Comunicación Social.

O encontro reuneun centenar de nenos e nenas, representantes dos Consellos de Infancia e Adolescencia de 30 municipios de España, co obxectivo de intercambiar experiencias de participación e reflexionar e opinar sobre os temas que máis lles afectan. Os participantes debaterán e elaborarán un documento de conclusións baseado na súa visión en torno a cinco áreas temáticas seleccionadas por eles: educación, tecnoloxía, familia, ocio e tempo libre e participación e cidadanía.

Antecedentes

O primeiro encontro de órganos de participación infantil e adolescente de España realizouse en 2010 e os participantes recolleron as súas conclusións nun   Manifesto.O segundo encontro desexa que as devanditas conclusións non queden no esquecemento e que se afonde, aínda máis, no concepto de cidadanía activa.

De acordo coas organizacións que promoven o segundo encontro, hoxe en día segue sendo necesario potenciar a creación de órganos de participación infantil e facilitar espazos de intercambio onde rapaces e rapazas se coñezan e compartan as súas experiencias participativas.

Os devanditosespazos de intercambio de experiencias permiten que se canalicen propostas consensuadas ás autoridades de infancia competentes sobre as políticas de infancia e os mecanismos de participación infantil e adolescente. Ademais, este encontro permitirá visibilizar á infancia e adolescencia como suxeitos activos de dereitos.

Este encontro realízase tendo en conta que a participación infantil é un dos principios reitores da  Convención sobre os Dereitos do Neno de Nacións Unidas (CDN)

Consultar toda a información do encontro aquí.