Como afecta a crise aos nenos en Cataluña

Un de catro nenos en Cataluña vive nun fogar baixo o albor de pobreza. É dicir, 325.000 nenos cataláns ou o que é o mesmo, o 23,8% da poboación de menos de 18 anos.

Son os datos que pon de manifesto o primeiro informe Infancia en Cataluña 2012-2013, que se presentou en Barcelona o pasado 24 de maio. Un documento, que se enmarca na presentación do informe  Infancia en España 2012-2013: o impacto da crise nos nenos,e que quere contribuír a situar a infancia e os seus dereitos entre as prioridades da axenda social e política catalá.

O informe fai especial énfase en como a crise intensificou a pobreza infantil en Cataluña e como as familias formadas por mozos con nenos a cargo son as máis afectadas pola crise. Ademais, o documento analiza os principais ámbitos de aplicación da Convención sobre os Dereitos do Neno en Cataluña.

Neste sentido, destácase o impulso do Pacto pola Infancia por parte daGeneralitat de Catalunya e o avance nos mecanismos municipais de participación infantil. Respecto ao dereito á educación, o Comité pon de relevo a alta cifra de abandono escolar post-obrigatorio, que é do 29% dos nenos e que dobra a media europea. A Coordinadora de UNICEF en Cataluña,Guiomar Todó, e a Directora de Sensibilización e Políticas de Infancia de UNICEF España, Marta Arias, presentaron o informe no Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB).