Avances na Convención sobre os Dereitos do Neno

Por Gabriel González-Bueno Uribe, Responsable de Políticas de Infancia de UNICEF España

Nacións Unidas aprobou un novo protocolo facultativo da Convención sobre os Dereitos do Neno (CDN), que permitirá presentar denuncias individuais e colectivas pola vulneración de calquera dos dereitos que recolle o tratado ante o Comité dos Dereitos do Neno.

O pasado luns 19 de decembro de 2011, a Asemblea Xeral de Nacións Unidas aprobou oProtocolo facultativo da Convención sobre os Dereitos do Neno relativo a un procedemento de comunicacións que supón un importante avance porque sitúa á CDN ao nivel doutros tratados de dereitos humanos, nas que o respectivo órgano de vixilancia pode ditaminar e establecer recomendacións sobre denuncias de casos concretos de violación de dereitos. Estas comunicacións allegandoviolacións de dereitos poden proceder de nenos ou grupos de nenos, de adultos, e mesmo de Estados (sobre outros Estados), pero sempre referidas a países que asinasen este Protocolo. As comunicacións deberán ser por escrito e ben fundadas, ademais de esgotar os procedementos legais no país (salvo nos casos de risco inminente ou atraso inxustificado neses procedementos). Ademais non poderán ser anónimas, aínda que o Comité protexerá a identidade dos comunicantes.O Comité tamén poderá, en casos graves ou de violacións sistemáticas de dereitos, iniciar un proceso de investigación activa destas violacións.

Un importante reforzo da protección internacional dos dereitos dos nenos

UNICEF considera que esteProtocolo é un importante reforzo da protección internacional dos dereitos dos nenos e nenas así como do papel de Comité dos Dereitos do Neno, xa que lle permitirá buscar solucións legais para casos concretos, realizar recomendacións urxentes aos países (sen esperar a infórmeos periódicos cada cinco anos), e mellorar a súa análise da aplicación dos dereitos.No caso do noso país, UNICEF España avogará para que o noso Goberno ratifique en breve este Protocolo, como fixo cos anteriores Protocolos Facultativos: sobre a venda de nenos e a prostitución, e sobre os nenos soldados. Este terceiro Protocolo será sometido en breve á firma dos Estados que forman parte da Convención e entrará en vigor cando sexa ratificado por 10 países.