Violència a Nigèria: alarmant augment d'atacs suïcides que involucren dones i nenes

 
En almenys tres quartes parts dels 27 atacs suïcides registrats de gener a maig d'aquest any al nord-est de Nigèria han estat utilitzats dones i nens.
 
"Els infants no estan instigant els atacs suïcides, són utilitzats intencionalment pels adults de la manera més horrible", explica Jean Gough, representant d'UNICEF a Nigèria. "Ells són més que res víctimes, no perpetradors".
 
La freqüència i la intensitat dels atacs suïcides que involucren dones i nenes han augmentat considerablement aquest any. Les nenes i les dones han estat utilitzades per detonar bombes o cinturons amb explosius en llocs concorreguts com mercats i estacions d'autobusos.
 

Violència a Nigèria: nenes i dones utilizades per detonar bombes

Des de juliol del 2014, s'han produït 9 incidents de suïcidi que involucren nenes d'entre 7 i 17 anys. S'estima, a més, que uns 743.000 infants han estat desplaçats pel conflicte en els tres estats més afectats del país; el nombre de nens no acompanyats i separats podria ascendir a 10.000, segons estimem des d'UNICEF.
 
"Molts nens han estat separats de les seves famílies quan van fugir de la violència, sense ningú que tingui cura d'ells", explica Gough. "Sense la protecció de les seves famílies, aquests nens tenen major risc d'explotació per part dels adults, i això pot donar lloc a la seva participació en activitats delictives o amb grups armats."
 
Des d'UNICEF temem que la creixent utilització de nens com a atacants suïcides podria portar al fet que els nens siguin percebuts com una amenaça potencial, el que posaria a tots els infants vinculats a grups armats en risc de represàlies i impediria la seva rehabilitació i reinserció a la comunitat.
 
A UNICEF treballem amb les autoritats nacionals per reduir la vulnerabilitat dels nens, identificant-ne els que no tenen pares o familiars, i donant-los l'atenció adequada. A més, més de 35.000 infants han rebut suport psicosocial perquè puguin fer front al sofriment agut que pateixen com a conseqüència del conflicte.
 
Com s'espera que el proper president de Nigèria presti jurament en aquesta setmana, des d'UNICEF fem una crida a les autoritats nigerianes perquè posin en el centre de la seva agenda política la seguretat i el benestar de tots els nens i nenes, especialment els afectats pel conflicte al nord-est.