UNICEF i la Fundació Aquae s'uneixen per millorar l'accés a l'aigua a l'Amazònia peruana

Unes 5.000 famílies de l'Amazònia peruana es beneficiaran d'un projecte per a la promoció d'aigua segura, sanejament i higiene

El projecte és fruit d'un conveni signat entre la Fundació Aquae i UNICEF Comitè Espanyol. L'objectiu és millorar les condicions d'accés a aigua segura i promoure pràctiques d'higiene a les llars.

Les accions es desenvoluparan en 15 comunitats rurals d'Ucayali, Amazones i Loreto, regions amazòniques del Perú.

L'accés a l'aigua i el sanejament és bàsic per prevenir la mortalitat i la desnutrició infantil. Al Perú la prevalença de ladesnutrició crònica és alta, sobretot en les àrees rurals. Allí la desnutrició arriba al31,9% dels infants menors de 5 anys. En algunes zones on viu població indígena les taxes arriben al 60%.

Només el 65% de la població ruralaccés a aigua potable, i el37% a instal·lacions de sanejament. Per això les comunitats amazòniques estan enrisc permanent de brots demalalties infeccioses (infeccions respiratòries, cutànies i oculars, així com malalties diarreiques) i altres malalties transmissibles com la malària, el dengue i la leptospirosi.

Per això es realitzaran actuacions desensibilització per millorar les pràctiques d'higiene i prevenir la transmissió de malalties, que afecten especialment els nens.

El conveni signat entre la Fundació Aquae i UNICEF Comitè Espanyol s'estendrà durant 3 anys, durant els quals es promourà la implantació a centres de salut, escoles imenjadors i cuines comunals.