UNICEF Espanya llança la iniciativa ‘Canviem la lletra’ contra el treball infantil

UNICEF Espanya ha llançat avui la iniciativa Canviem la lletra (Cambiemos la letra), que té com a objectiu conscienciar sobre el treball infantil, que afecta 215 milions d'infants a tot el món, i aconseguir fons per donar suport al treball d'UNICEF per defensar els drets de la infància més vulnerable a tot el món.

Si s'entra a la pàgina web www.cambiemoslaletra.com qualsevol persona pot canviar la lletra d'una coneguda cançó infantil en què es parla d'infants que no poden jugar per haver de fer diferents tasques domèstiques, en lloc de viure com el que són, nens.

Segons Nacions Unides, prop d'1 de cada 6 nens i nenes d'entre 5 i 14 anys pateixen treball infantil. Comparativament, el treball infantil afecta més nens que nenes. No obstant això els treballs que realitzen les nenes estan més ocults: el treball domèstic i algunes de les pitjors formes de treball infantil, com la prostitució i la pornografia. S'estima que el 90% dels menors que treballen en el servei domèstic són nenes.

El treball infantil suposa una greu vulneració dels drets més bàsics de la infància: danya el desenvolupament físic, mental, emocional o moral dels infants; se'ls priva de la possibilitat d'anar a l'escola, són separats de les seves famílies, exposats a greus perills i malalties i / o abandonats a la seva sort al carrer de grans ciutats.

El treball infantil roba als nens la seva infància i les seves possibilitats de desenvolupament perquè els infants treballadors, privats d'educació i salut, tenen escasses perspectives de futur en la vida adulta. A més reben els salaris més baixos i reben les pitjors condicions laborals, fet que pot causar lesions físiques permanents i problemes de salut crònics.

 
Acció d'UNICEF contra el treball infantil
Per aconseguir eradicar el treball infantil UNICEF incideix en diversos àmbits. D'una banda negociant amb governs i administracions públiques per fomentar lleis contra el treball infantil, i per un altre donant suport a les comunitats i a les empreses perquè rebutgin qualsevol forma d'explotació infantil.
 
Una part ineludible de la lluita contra el treball infantil recau en els governs afectats, que han d'impulsar polítiques econòmiques i socials que protegeixin els sectors més vulnerables de la població davant l'explotació laboral i la desprotecció en cas de pèrdua de l'ocupació.
 
Per exemple, d'acord amb un informe recentment publicat per l'Organització Internacional del Treball, una coberta de seguretat social universal, almenys a un nivell mínim adequat, és clau en la protecció dels infants davant del treball infantil.
 
Aquesta responsabilitat dels governs no exclou ni eximeix al sector productiu de la seva responsabilitat en el respecte dels drets dels seus treballadors. Unes millors condicions laborals globals redunden en un millor sosteniment de les famílies, evitant el treball infantil. D'altra banda, cal un control rigorós de la cadena de producció, ja que en molts casos, nens i nenes treballen a través de subcontractes.
 
El paper del consumidor
Com a consumidors tenim un paper important en l'eradicació del treball infantil: la compra responsable, la reflexió sobre els efectes dels nostres patrons de consum en la cadena productiva i elrebuig a comprar productes que sospitem que poden haver estat produïts en condicions d'explotació són claus per realitzar una pressió efectiva contra el treball infantil.
 
Tant els vídeos com el microsite d'aquesta iniciativa han estat conceptualitzats i realitzats de manera desinteressada perRevolution Publicidad.