UNICEF España lanza a iniciativa 'Cambiemos a letra' contra o traballo infantil

UNICEF España lanzou hoxe a iniciativa Cambiemos a letra, que ten como obxectivo concienciar sobre o traballo infantil, que afecta a 215 millóns de nenos en todo o mundo, e conseguir fondos para apoiar o traballo de UNICEF para defender os dereitos da infancia máis vulnerable en todo o mundo.

Entrando na web www.cambiemoslaletra.com calquera persoa pode cambiar a letra dunha coñecida canción infantil na que se fala de nenos que non podían xogar por ter que facer distintas tarefas domésticas, en vez de vivir como o que son, nenos.


Segundo Nacións Unidas, preto de 1 de cada 6 nenos e nenas de entre 5 e 14 anos sofren traballo infantil. Comparativamente, o traballo infantil afecta a máis nenos que nenas. Non obstante os traballos que realizan as nenas están máis ocultos: o traballo doméstico e algunhas das peores formas de traballo infantil, como a prostitución e a pornografía. Estímase que o 90% dos menores que traballan no servizo doméstico son nenas.


O traballo infantil supón unha grave vulneración dos dereitos máis básicos da infancia:dana o desenvolvemento físico, mental, emocional ou moral de nenos e nenas; prívaos da posibilidade de ir á escola; son separados das súas familias, expostos a graves perigos e enfermidades e/ou abandonados á súa sorte na rúa de grandes cidades.


O traballo infantil rouba aos nenos a súa infancia e as súas posibilidades de desenvolvemento porque os nenos traballadores, privados de educación e saúde, teñen escasas perspectivas de futuro na súa vida adulta. Ademais reciben os salarios máis baixos e reciben as peores condicións laborais, o que pode causarlles lesións físicas permanentes e problemas de saúde crónicos.

Acción de UNICEF contra o traballo infantil
Para lograr erradicar o traballo infantil UNICEF incide en varios ámbitos. Por un lado negociando con gobernos e administracións públicas parafomentar leis contra o traballo infantil, e por outro apoiando as comunidades e as empresas para que rexeiten calquera forma de explotación infantil.

Unha parte ineludible da loita contra o traballo infantil recae nos gobernos afectados, que deben impulsar políticas económicas e sociais que protexan aos sectores máis vulnerables da poboación fronte á explotación laboral e a desprotección en caso de perda do emprego.

Por exemplo, de acordo cun informe recentemente publicado pola Organización Internacional do Traballo, unha cobertura de seguridade social universal, polo menos a un nivel mínimo axeitado, é clave na protección de nenos e nenas fronte ao traballo infantil.

Esta responsabilidade dos gobernos non exclúe nin exime ao sector produtivo da súa responsabilidade no respecto aos dereitos dos seus traballadores.Unhas mellores condicións laborais globais redundan nun mellor sostemento das familias, evitando o traballo infantil. Por outra parte, é necesario un control rigoroso da cadea de produción, xa que en moitos casos, nenos e nenas traballan a través de subcontratas.
o papel do consumidor
Como consumidores temos un papel importante na erradicación do traballo infantil: a compra responsable, a reflexión sobre os efectos dos nosos patróns de consumo na cadea produtiva e o rexeitamento a comprar produtos que sospeitamos que puideron ser producidos en condicións de explotación son claves para realizar unha presión efectiva contra o traballo infantil.

Tanto os vídeos coma omicrosite desta iniciativa foron conceptualizar e realizados de xeito desinteresado porRevolution Publicidad.