UNICEF Espanya dóna la benvinguda a l'anunci del Govern sobre el Pla de Pobresa Infantil

La ministra de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat, Ana Mato, ha intervingut avui en la reunió del Patronat d'UNICEF Espanya, presidit per Sa Majestat la Reina.

En la seva intervenció, ha confirmat que la infància i l'adolescència constitueixen una prioritat per al Govern i ha reconegut que "hi ha un ampli marge de millora", particularment pel que fa al benestar material dels infants.

Per aquest motiu, ha anunciat que s'han d'adoptar noves mesures i, per això, el Govern posarà en marxa un Pla de Lluita contra la Pobresa Infantil, que ja UNICEF Espanya havia proposat el 2009.

Aquesta idea va ser recollida també pel Comitè dels Drets de l'Infant en les seves Recomanacions a Espanya l'octubre del 2010. A partir d'aquesta data, UNICEF Espanya i altres aliats han reiterat en repetides ocasions la necessitat de posar-la en marxa, particularment tenint en compte l'impacte especial que està tenint l'actual situació de crisi econòmica sobre la infància.

Tal com ha posat de manifest el recent informe d'UNICEF Report Card núm. 11: Benestar infantil als països rics,Espanya té una de les taxes més altes de pobresa infantil dels països rics, només superada per Letònia, els Estats Units i Romania.

Les mesures que s'incloguin en el Pla hauran de tenir en compte la recent Recomanació de la Comissió Europea sobre la pobresa infantil, que proposa basar les intervencions en tres pilars bàsics:

  • L'accés de les famílies i els infants a recursos adequats: donant suport l'accés al treball dels pares i mares, i garantint un nivell de vida adequat als nens mitjançant ajuts econòmics, desgravació d'impostos i ajudes a l'habitatge.
  • L'accés a serveis de qualitat: promovent l'atenció des de la primera infància, garantint la igualtat d'oportunitats en el sistema educatiu, l'accés en condicions als sistemes de salut, a un habitatge i un entorn adequat, i millorant els sistemes de protecció de la infància.
  • El dret dels infants a participar: mitjançant el suport a la participació dels nens en la vida cultural, esportiva i el dret al joc, i establint mecanismes de participació en les decisions que afecten les seves vides.
UNICEF Espanya dóna la benvinguda a aquest anunci i es compromet a participar activament en l'elaboració d'aquest, aportant l'anàlisi desenvolupada en els seus informes sobre la situació de la infància al nostre país.