UNICEF Comitè Comunitat Valencia i Càmara València firmen un acord de col·laboració

L'acord servirà per difondre els drets dels infants

La presidenta d'UNICEF Comitè Comunitat Valenciana, niuet Guerrero, i el President de Cambra València, José Vicente Morata, han signat un acord de col · laboració amb el qual es comprometen a treballar junts per millorar les condicions de vida de molts infants. 

Aquest acord respon al compromís de Cambra València amb l'organització, queposa a la seva disposició les seves eines de comunicació per promoure laResponsabilitat Social Empresarial entre el teixit empresarial valencià, especialment entre les PIMES.UNICEF  la missió depromoure i protegir els drets de tots els infants. Per això, necessita del suport de persones i entitats, de manera que les empreses són aliatsclau en la defensa dels drets de la infància.L'acord d'UNICEF Comitè Comunitat Valenciana amb Cambra València permetrà a ambdues entitats facilitar la comprensió i l'acostament de la RSE a les empresesvalencianes i, en concret, conèixer les possibilitats de col · laboració amb UNICEFaixí com difondre les experiències d'aquelles empreses que ja són aliadesd'UNICEF en la Comunitat.