Tornada a l'escola: el Defensor del Poble i UNICEF insten a alleujar la càrrega econòmica del llibres de text

La Defensora del Poble, Soledad Becerril, i el President d'UNICEF Comitè Espanyol, Carmelo Angulo, insten, en un comunicat conjunt, a les autoritats educatives a allejuar al màxim la càrrega econòmica que suposen els llibres de text per a les famílies.

L'objectiu final ha de ser la plena gratuïtat dels llibres i els materials didàctics necessaris en les ensenyances obligatòries.

Proposen, també, reduir els costos al màxim, amb mesures amb l'impuls de sistemes de préstec i la reutilització de llibres.

Les dues entitats recorden l'important esforç que les famílies realitzen en l'inici del curs escolar, moment en el qual els llibres de text suposen una partida destacada en els pressupostos de les famílies.

En l'estudi publicat pel  Defensor del Poble l'octubre de 2013 Gratuidad de los libros de texto: programas, ayudas, préstamos y reutilización, es va plantejar la necessitat d'habilitat els mitjans precisos perquè tots els infants puguin cursar les ensenyances obligatòries de caràcter gratuït, com estableix la Constitució.

tornada a l'escola: l'objectiu és la gratuïtat dels llibres de text

Tot i aixo, l'informe constata que l'objectiu de gratuïtat dels llibres de text ha patit un retrocés en els últims anys, moment en què les famílies passen per majors dificultats per fer front a aquests costos.

El Defensor del Poble recomana que afavoreixin els sistemes de préstec i reutilització dels llibres de text i destaca que els materials escolars tenen un alt cost per a la societat, via pressupostos de l'Estat, de les comunitats autònomes i per als pares i mares.

Per la seva part, el President d'UNICEF Comitè Espanyol, Carmelo Angulo, assenyala que "l'educació és un dels drets dels infants que més capacitat té per trencar el cercle de la pobresa i l'exclusió social. Per a que aquesta capacitat sigui efectiva és imprescindible garantir l'accés de tots els nens en igualtat de condicions. La situació econòmica de la família no pot ser un obstacle per a que un nen o nena desenvolupi tot el seu potencial i tingui accés a tots els seus drets".

llibres de text: Sistemes universals de préstecs i reutilització

Per tot això, l'oficina del Defensor del Poble i el Comitè Espanyol d'UNICEF insten a totes les administracions i institucions a posar en marxa les mesures oportunes per a aconseguir la gratuïtat i promoure sistemes universals de préstec i reutilització dels llibres de text.

Una mesura important en aquesta direcció és la posada en marxa de la Disposició Addicional Cinquena inclosa a la Llei Orgànica de Millora de la Qualitat Educativa (LOMCE), segons la qual "el Ministeri d'Educació, Cultura i Esport promourà el préstec gratuït de llibres de text i altres materials curriculars per a l'educació bàsica en els centres sostinguts amb fons públics, en el si de la Conferència Sectorial d'Educació ".