Volta ao cole: o Valedor do pobo e UNICEF instan a aliviar a carga económica dos libros de texto

A Valedora do pobo, Soidade Becerril, e o Presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, instan, nun comunicado conxunto, as autoridades educativas a aliviar ao máximo a carga económica que supoñen os libros de texto para as familias.

O obxectivo final debe ser a plena gratuidade dos libros e os materiais didácticos necesarios nas ensinanzas obrigatorias.

Propoñen, tamén reducir os custos ao máximo, con medidas como o impulso de sistemas de préstamo e a reutilización de libros.

Ambas as dúas entidades recordan o importante esforzo que as familias realizan no inicio do curso escolar, momento no cal os libros de texto supoñen unha partida destacada nos presupostos das familias.

No estudo publicado polo Valedor do pobo en outubro de 2013 Gratuidade dos libros de texto: programas, axudas, préstamos e reutilización, formulouse a necesidade de habilitar os medios precisos para que todos os nenos poidan cursar as ensinanzas obrigatorias con carácter gratuíto, como establece a Constitución.

VoLTA Ao COLE: o OBxEcTIVO é A gratuidade dos libros de texto

Non obstante, o informe constata que o obxectivo de gratuidade dos libros de texto sufriu un retroceso nos últimos anos, momento no que as familias atravesan por maiores dificultades para facer fronte a estes custos.

O Valedor do pobo recomenda que se favorezan os sistemas de préstamo e reutilización dos libros de texto e destaca que os materiais escolares teñen un alto custo para a sociedade, vía presupostos do Estado, das comunidades autónomas e para os pais e nais.

Pola súa banda, o Presidente de UNICEF Comité Español, Carmelo Angulo, sinala que "a educación é un dos dereitos dos nenos e as nenas que máis capacidade ten para romper o círculo da pobreza e a exclusión social. Para que esta capacidade sexa efectiva é imprescindible garantir o acceso de todos os nenos en igualdade de condicións. A situación económica da familia non pode ser un obstáculo para que un neno ou nena desenvolva todo o seu potencial e acceda a todos os seus dereitos".

lIBROS DE TEXTO: Sistemas universais de préstamos e reutilización

Por todo iso, a oficina do Valedor do pobo e o Comité Español de UNICEF instan todas as administracións e institucións a poñer en marcha as medidas oportunas para alcanzar a gratuidade e promover sistemas universais de préstamo e reutilización dos libros de texto.

Unha medida importante nesta dirección é a posta en marcha da Disposición Adicional Quinta incluída na Lei Orgánica de Mellora da Calidade Educativa (LOMCE), segundo a cal "o Ministerio de Educación, Cultura e Deporte promoverá o préstamo gratuíto de libros de texto e outros materiais curriculares para a educación básica nos centros sostidos con fondos públicos, no seo da Conferencia Sectorial de Educación,".