Supervivència infantil: un milió d'infants mor el primer dia de vida

Els índexs de supervivència infantil han augmentat radicalment des del 1990.

En aquests 24 anys el nombre absolut de morts d'infants menors de 5 anys s'ha reduït a la meitat, de 12.7 a 6,3 milions, segons l'informe El compromís amb la supervivència infantil: Una promesa renovada llançat avui per UNICEF.

L'anàlisi explica que els primers 28 dies de la vida d'un nounat són els més delicats. Gairebé 2,8 milions de nadons moren cada any en el primer mes del seu naixement. Un milió d'aquests nens ni tan sols arriba a veure el segon dia de vida.

SupervivÈncia infantil: ELs primers 28 dIEs de vida, Els mÉs delicaTs

Moltes d'aquestes morts podrien evitar-se fàcilment amb intervencions simples i efectives abans, durant i immediatament després del naixement

L'estudi apunta els errors en el sistema sanitari durant el moment clau del part com un factor significatiu que contribueix a aquestes morts innecessàries. També mostra que hi ha una diferència considerable, entre països i entre rics i pobres, en la posada en marxa i la qualitat dels serveis sanitaris disponibles per a les dones embarassades i els seus nadons
 
Algunes de les principals conclusions d'aquest estudi són:
  • Aproximadament la meitat de les dones no rep el mínim recomanat de 4 visites d'atenció prenatal durant el seu embaràs.
  • Les complicacions relacionades amb el part són la causa d'aproximadament un quart de totes les morts de nounats a nivell mundial. El 2012, un de cada tres nadons (al voltant de 44 milions) van arribar al món sense l'atenció mèdica adequada. 
  • Les proves demostren que començar la lactància materna en la primera hora des del naixement redueix el risc de mort dels nounats en un 44%, però només menys de la meitat de tots els nounats al món es beneficien de la lactància immediata.
  • La qualitat de les cures és extremadament insuficient fins i tot per a les mares i nadons que estan en contacte amb el sistema sanitari. Una anàlisi d'UNICEF sobre 10 països amb alta mortalitat indica que menys del 10% dels nadons que van néixer amb assistència professional van rebre les set cures postnatals necessàries, incloent la iniciació primerenca a la lactància. De manera similar, menys del 10% de les dones que van ser ateses per personal sanitari durant l'embaràs, van rebre les vuit intervencions prenatals bàsiques. 
  • Els països amb algunes de les taxes més altes de morts neonatals també tenen una baixa cobertura de cures postpart per a les mares. Etiòpia (84.000 morts; 7% de cobertura); Bangla Desh (77.000; 27%); Nigèria (262.000; 38%); Kenya (40.000; 42%). 
  • Les taxes de mortalitat en nadons nascuts de mares menors de 20 anys i majors de 40 anys són més altes
  • El nivell educatiu i l'edat de la mare tenen una rellevància significativa en les probabilitats de supervivència del seu fill. Les taxes de mortalitat dels fills nounats de mares sense educació són gairebé el doble que les d'aquelles que han rebut educació secundària i superior.

supervivÈncia infantil: DesigualTaT en l'accÉs a cuRES sanitÀriEs

La desigualtat, particularment en l'accés a cures sanitàries, segueix sent alta en els països menys desenvolupats: les dones de les llars més riques tenen tres vegades més probabilitats de ser ateses per personal sanitari durant el part que les de les llars més pobres. 

Tot i això, l'informe suggereix que la bretxa de desigualtat en la mortalitat de nens menors de cinc anys s'està reduint de manera constant.
 
En totes les regions, menys a l'Àfrica subsahariana, la proporció de morts en nens menors de cinc anys entre els sectors més pobres de la societat està descendint més ràpid que en els més rics. I el que és més significatiu, a tot el món, les persones amb menys recursos estan experimentant avenços importants en supervivència més que els seus compatriotes més rics.