Sudan del Sud: què és una missió de resposta ràpida?

Una important estratègia per arribar a les zones remotes de països en crisi o conflicte, com Sudan del Sud, són les missions de resposta ràpida
 
A UNICEF duem a terme en coordinació amb altres organismes humanitaris missions de resposta ràpida per alleujar el patiment dels infants i de les persones responsables de la seva cura quan les situacions d'emergència ho requereixen. 
 
Al Sudan del Sud portem a terme al costat del Programa Mundial del Aliments (PMA) missions de resposta ràpida per arribar a les zones més aïllades i amb una necessitat major.
 

SudAn del SuD: ARRIBAR A LES ZONES MÉS AÏLLADES

Durant aquestes missions el PMA distribueix menjar, mentre que UNICEF duu a terme les revisions nutricionals, dóna tractament a nens amb desnutrició aguda, proporciona serveis sanitaris bàsics i d'immunització, subministra aigua potable i sanejament, porta un registre de menors no acompanyats per reunificar-los amb les seves famílies, i dóna suport a activitats educatives bàsiques. 
 
Sense aquest tipus de missions hi ha zones que, d'altra manera, no veurien arribar l'ajuda humanitària. En el cas del Sudan del Sud sense la missió de resposta ràpida gran part de la població no hauria pogut rebre suport des de l'inici del conflicte el passat mes de desembre de 2013.